Skärmdump från SVT. Videoupptagningar visar hur djur som fraktas från EU till Turkiet för halalslakt utsätts för extremt lidande som strider mot EU:s regler för djurtransporter. Kreatur lastas på överfulla lastbilsflak, utan vare sig mat eller vatten i 40 gradig värme. En film visar kor som kejsarsnittas vid gränsen och får halsen avskuren utan bedövning.
Videoupptagningar visar hur djur som fraktas från EU till Turkiet för halalslakt utsätts för extremt lidande som strider mot EU:s regler för djurtransporter. Foto: Skärmdump SVT / Eyes on Animals
Debattinlägg

”EU:s djurtransportregler måste börja följas”

Djurtransporter i Europa ·

”Det är med stor besvikelse vi konstaterar att den nu aktuella filmen visar samma typ av problem vid långa djurtransporter i Europa som kunde ses i början av 2000-talet”, skriver Johan Beck-Friis.

Om debattören

Johan Beck-Friis
Informationschef Sveriges Veterinärförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

De europeiska djurskyddsorganisationerna Eyes on Animals (Nederländerna), Tierschutzbund Zurich (Schweiz) och Animal Welfare Foundation (Tyskland) har under fem års tid följt och dokumenterat långväga djurtransporter från EU till Turkiet.

Deras senaste dokumentär, filmad i slutet av juni 2016, visar förhållandena för djuren vid gränsstationen Kapikule i Bulgarien.

Filmen visar ett antal överträdelser mot EU:s djurtransportförordning 1/2005 efter transporter av djur från åtskilliga EU-länder.

Transportsträckorna rör sig om upp till 4000 km från länder som Frankrike, Nederländerna, norra Tyskland, Polen, Estland med flera länder.

Bilderna visar djurtransportbilar med överbeläggning av djur, brist på ventilation, otillräcklig eller obefintlig vattentillgång, kraftigt gödselbemängda golv, högdräktiga djur som försöker kalva under transporten, med flera brott mot rådets förordning (EG) nr 1/2005.

Trots att dessa transporter passerat åtskilliga EU-länder på sin väg mot Turkiet verkar inga nationella myndigheter ha inspekterat eller ingripit för att beivra lagöverträdelserna.

Enligt djurskyddsorganisationen Eyes on Animals har man hittat överträdelser mot djurtransportförordningen hos cirka 70 procent av de över 350 fordon som granskats av organisationen på gränsen till Turkiet under de senaste fem åren.

Dessutom är Turkiet ett land där all slakt av nötkreatur sker utan bedövning, av religiösa skäl.

Veterinärförbundet slog redan 2001 larm om långa och kvalfyllda djurtransporter inom EU.

Det bidrog till att den svenska regeringen samma år tillsatte en djurtransportutredning där förbundet också deltog i utredningens expertgrupp.

Slutrapporten från 2003 var en av den tidens grundligaste kartläggningar av djurtransporter inom EU och användes vid utarbetandet av rådets förordning (EG) nr 1/2005.

Det är med stor besvikelse vi konstaterar att den nu aktuella filmen visar samma typ av problem vid långa djurtransporter i Europa som kunde ses i början av 2000-talet.

Vi noterar med tacksamhet att Sverige inte nämns som ursprungsland för någon av dessa skräcktransporter.

Däremot är Sverige en del av EU och därmed delansvarigt för att kontroll av gemensamma lagar utförs i alla medlemsländer.

Förutom det stora djurlidande som överbelastade och okontrollerade transporter medför ökar de även risken för spridning av smittsamma djursjukdomar inom unionen.

Vår förhoppning är nu att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tar upp problemen med långväga djurtransporter och den dåliga efterlevnaden av gällande EU-lagstiftning under sina möten med EU:s jordbruksministrar.

Det är viktigt för djurskyddet, för smittskyddet och för allmänhetens förtroende för EU:s lagar att dessa regler kontrolleras och följs.

Från 2010-2015 exporterade EU 900 000 får, 850 000 kor och 5000 getter till Turkiet, enligt Eurostat.

Under 2016 planerar de exporterande EU-länderna att öka försäljningen till Turkiet ytterligare, enligt Eyes on Animals.

Kontrollen inom EU måste skärpas för dessa transporter och vi hoppas att den svenske ministern kan vara en drivmotor i det arbetet.

Vi hoppas även att han lyfter fram den goda djurhantering och transportlagstiftning vi har i Sveriges som ett föredöme i debatten.

På sikt måste EU:s djurtransportregler revideras så att såväl myndigheter som transportföretag tar dem på större allvar.

Det svenska kravet på maximalt åtta timmars transporttid för alla slaktdjurstransporter borde bli standard i hela EU, istället för nuvarande EU-regler som tillåter upp till 29 timmars transport utan avlastning.

Fram tills dess ska åtminstone de villkor följas som EU:s medlemsländer (och Turkiet) kommit överens om.

EU:s regler om djurskydd

  • Djuren ska vara i sådant skick att de klarar av att transporteras. Skadade djur får inte transporteras.
  • Under transport ska djur kunna stå naturligt, ha god ventilation och ha bra utrymme.
  • De som hanterar djuren under transporten ska ha passande utbildning eller erfarenhet.
  • Djuren ska få vatten och vila under transporten.
  • Reglerna för transporttidens längd skiljer sig åt mellan olika djurr. Vuxna svin och tama hästdjur får till exempel transporteras högst 24 timmar i sträck under förutsättning att de får vatten och foder.
  • Djuren ska få tillsyn regelbundet, mat i tillräcklig mängd och de får inte hindras i sitt naturliga beteende.
  • Djur ska bedövas före slakt, men undantag får göras för så kallade rituella slaktmetoder, till exempel halal och kosher.
  • I Sverige måste alla djur bedövas före slakt, oavsett slaktmetod och Sverige har hårdare krav inom många områden.

Källa: EU-upplysningen / SVT Nyheter

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.