Tiggare malmö
Tiggare på Södra Förstadsgatan i Malmö Foto: Drago Prvulovic / TT
Debattinlägg

”Lagen om försörjningsstöd måste snabbt ses över”

EU-migranter ·

”Det krävs nu tydlig handling från regeringen”, skriver Johan Forssell, Moderaternas talesperson i migrations- och socialförsäkringsfrågor.

Om debattören

Johan Forssell (M)
Talesperson migrations – och socialförsäkringsfrågor

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Lagstiftningen om EU-migranters rätt till försörjningsstöd måste ses över.

En aktuell dom i Förvaltningsrätten i Malmö har gett en EU-migrant rätt till försörjningsstöd.

Det är inte rimligt att EU-medborgare, som inte jobbar eller studerar, och som har varit i Sverige enbart en kortare tid, ska ha rätt till försörjningsstöd här.

Sedan tidigare finns det även beslut från Skolinspektionen som innebär att EU-migranters barn har rätt till skolgång även om föräldrarna inte jobbar eller studerar. 

Dessa beslut kan sammantaget få långtgående konsekvenser för landets kommuner. Därför anser Moderaterna att regeringen måste agera och det snart. 

Runt om i landets kommuner är situationen redan ansträngd med växande olovliga boplatser där människor bor under ovärdiga levnadsförhållanden. Omfattande tiggeri sker på gatorna.

Lösningen på de stora sociala problemen med diskriminering i Rumänien och Bulgarien är inte att tigga på gator i Sverige. Situationen för dessa personer måste lösas i deras hemland.

Det är där EU kommer in. Sverige bör ta initiativ inom EU och driva på för att dessa länder ska agera mot diskriminering och sociala orättvisor. Till exempel genom ekonomiska sanktioner om länderna inte uppvisar seriöst arbete och framsteg för att inkludera sina egna medborgare.

Lokalt måste kommunerna få rätt verktyg för att kunna hantera svårigheterna som uppstår vad gäller tiggeri.

Moderaterna vill därför att kommuner ska kunna förbjuda tiggeri i lokala ordningsföreskrifter.  Det handlar om platser och situationer där detta krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Kommunerna måste ges bättre och tydligare förutsättningar för att säkra ordning och trygghet lokalt.

Moderaterna vill också förhindra att människor i utsatt ställning utnyttjas för tiggeri under människohandelsliknande förhållanden och därför vill vi att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

De EU-migranter som finns här bor under svåra förhållanden. Tyvärr kan vi se en utveckling där människor utan lov bosatt sig på annans mark.  För att se till att olagliga boplatser inte uppstår och permanenteras behöver regelverket förtydligas och förenklas. Kommuner, polis och markägare behöver tydligt veta hur de kan agera och när.

Moderaterna anser att lagstiftningen för försörjningsstöd bör ses över och att det sker snart. Det här är en regeringsfråga och kommunerna måste få vägledning så att de vet hur de ska hantera sådana här situationer.

Aktuell domstolspraxis och rättsläget måste analyseras och initiativ till lagändringar bör tas.

Det krävs nu tydlig handling från regeringen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.