STOCKHOLM 2017-03-24 Illegala vapen beslagtagna av Tullverket. Nya siffror visar att överlägset största delen av alla smugglingsförsök sker i det vanliga postflödet – 7 av 10 vapen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro**
Illegala vapen beslagtagna av Tullverket. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Debattinlägg

”Stärk tullens roll”

Opinion ·

”För att vi ska kunna komma tillrätta med den stora mängd vapen i omlopp så räcker inte polisens uppdrag att beslagta den mängd vapen, narkotika och alkohol som cirkulerar inne i landet. Tullen måste få resurser att stoppa dessa illegala varor från att överhuvudtaget smugglas in”, skriver Johan Lindgren.

Om debattören

Johan Lindgren
Förbundsordförande, TULL-KUST

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Dödsskjutningar och ett ökande antal vapen i omlopp i Sveriges större städer ger myndigheterna med ansvar för brottsbekämpning allt större utmaningar.

Sveriges Radio Ekot rapporterar den 15 november att antalet dödsskjutningar, sett till antalet invånare, ökat rejält i Stockholmsområdet under 2017 och att en viktig förklaring till detta är att fler vapen än någonsin tidigare är i omlopp.

I inslaget säger en analytiker på Stockholmspolisen att det finns starka indikationer på att det finns fler illegala vapen än någonsin i Sverige.

Det krävs ett rejält omtag kring det brottsförebyggande arbetet, och frågan måste ses från ett helhetsperspektiv. Tullverket har en enormt viktig uppgift att redan på ett tidigt stadium strypa kriminella grupperingars ekonomiska flöden över gränsen.

Som framgår av ytterligare inslag på Ekot den 17 november så efterfrågar Tullverket möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att kunna beslagta fler vapen och därmed aktivt förhindra att illegala varor som alkohol, narkotika och vapen smugglas in i landet går det att försvåra för grupperingarna såväl ekonomiskt som resursmässigt, men det kräver också personal.

Att stärka Tullens roll i det brottsbekämpande arbetet är viktigt. Det bör dock påpekas att Tullverket i dagsläget har akut brist på personal.

Det har saknats resurser för att anställa, vilket har lett till att flera tullplatser stått tomma under kortare perioder, vilket kriminella naturligtvis känner till. Tullens kompetens har inte kunnat utnyttjas fullt ut i det brottsförebyggande arbetet, och det ger merarbete för redan hårt ansträngda resurser hos bland annat polisen.

Regeringens förslag i budgetpropositionen om resursförstärkning för Tullverket är ett steg i rätt riktning, men det krävs mer än en återställare till tidigare anslagsnivåer för att långsiktigt kunna planera och nyrekrytera.

Nedan är några av de problem och lösningar som vi ser som nödvändiga för att skapa ett tryggare samhälle.

  • Tullverket har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol. Varje satsad krona på Tullverket ökar tryggheten och bidrar till det brottsförebyggande arbetet.
     
  • Regeringens resursförstärkning är bra men inte tillräckligt. Anslagsförstärkningen möjliggör för akut rekrytering av flera tullare i ett kortsiktigt perspektiv men behovet är mycket större och manfallet är stort till följ av de neddragningar som gjort under en lång tid.
     
  • Det behövs en helhetssyn på de brottsförebyggande myndigheterna. Flera myndigheter bidrar till brottsbekämpningen, och en satsning på tullen ger ännu mer tillbaka. När tullen kan göra större beslag av narkotika behöver polisen jaga färre små knarkpartier på gator och torg. Det innebär i sin tur att belastningen också på det sociala skyddsnätet och sjukvården minskar

Myndigheternas uppdrag går hand i hand. För att vi ska kunna komma tillrätta med den stora mängd vapen i omlopp så räcker inte polisens uppdrag att beslagta den mängd vapen, narkotika och alkohol som cirkulerar inne i landet.

Tullen måste få resurser att stoppa dessa illegala varor från att överhuvudtaget smugglas in.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.