Är det möjligt att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning? frågar sig blivande läraren Johanna Glansén i ett debattinlägg. Foto: Berit Roald/TT/Lisa Bergenfelz/Lundagård
Debattinlägg

”Att följa skollagen kan bli en övermäktig uppgift”

Publicerad

”Enligt den svenska skollagen ska skolan ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Det är en svår och kanske till och med övermäktig uppgift”, skriver blivande läraren Johanna Glansén som studerar på lärarutbildningen i Lund.

Om debattören

Johanna Glansén
Blivande lärare i svenska och historia

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jag valde lärarutbildningen för att jag brinner för det personliga mötet mellan lärare och elev.

Som blivande gymnasielärare kommer jag att möta elever med olika behov och förutsättningar. I en klass på trettio elever kan det skilja stort i kunskap och kvalifikationer beroende på vilken utbildningsnivå elevens föräldrar har. Skillnaden i betygssnitt mellan elever som har högskoleutbildade föräldrar och elever med lågutbildade föräldrar är större idag än vad den var för bara tio år sedan.

Varför har glappet ökat och vilka är egentligen de här eleverna? Grunden till att glappet blivit större sammanfaller dels med de ökande ekonomiska klyftor vi sett i Sverige de senaste årtiondena.

Idag är de elever som växer upp med sämre förutsättningar en mer heterogen grupp vad gäller föräldrars bakgrund, utbildning och yrkeserfarenheter, än vad den tidigare varit i Sverige.

Sociologen och professorn Ove Sernhede vid Göteborgs universitet menar att de samhällsförändringar som orsakats bland annat av ökande ekonomiska skillnader och migrationsströmmar under de senaste åren, har lett till nya behov av resurser och kunskap krävs inom skolan för att förstå och tolka individers handlingsmönster.

Det fria skolvalet har också påskyndat utvecklingen av betygsglappet och lett till att elever med en viss typ av social, ekonomisk eller kulturell bakgrund ofta söker sig till en viss typ av skola. Skolmiljön och studieklimatet bidrar i stor mån till hur väl eleverna presterar i skolan.

Enligt den svenska skollagen ska skolan idag ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund.

Som blivande lärare ser jag det som en spännande utmaning att få undervisa en grupp elever med olika bakgrund och förutsättningar. Men jag ser det också som en svår, kanske till och med övermäktig uppgift. För hur ska jag egentligen nå ut till de här individerna?

Hur ska jag få dem alla att känna sig sedda, motiverade och stimulerade av just min undervisning? Är det ens möjligt att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning?

Det krävs kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser för att kunna bemöta elevernas behov. Kunskap kräver mycket träning. Frågan är om resurser finns för att få tillgång till den här kunskapen under min lärarutbildning?

Hur vi väljer att rikta och använda skolans resurser kan vara en avgörande faktor för hur väl en elev klarar sin skolgång. Att rikta resurserna rätt där samma förutsättningar ska finnas på alla skolor, oberoende på var du bor och oavsett din bakgrund har en betydande effekt för hur eleven presterar i skolan.

Jag hoppas att jag som lärare kommer få möjlighet att bemöta mina elever på bästa sätt. Och mina förutsättningar för att lyckas ska inte vara beroende av vilken ort eller stadsdel jag arbetar i.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Val 2018 - Skola

Mer i ämnet