Foto: AP/TT
Debattinlägg

”Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan 1994”

”Kärnvapen utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Varje användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära konsekvenser och riskera att ödelägga hela vår civilisation. Därför måste vapnen förbjudas och elimineras”, skriver ordföranden för Svenska FN-förbundet, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet samt Svenska läkare mot kärnvapen

Om debattörerna

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet
Elin Hedkvist
Ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Andreas Tolf
Ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Samma vecka samlas Sveriges nya riksdag, som under mandatperioden väntas ta ställning för eller emot en svensk anslutning till FN:s nya konvention om kärnvapenförbud.

Det är viktigt för världen att den svenska riksdagen står fast vid den norm tidigare riksdagsmöten ofta gett uttryck för – en norm som slår fast att kärnvapen är oacceptabla och måste avskaffas.

Att avskaffa kärnvapnen är ett av Förenta Nationernas äldsta mål. Det var till och med temat för FN:s generalförsamlings allra första resolution 1946.

Upprepade gånger därefter har det ansetts som en i högsta grad prioriterad fråga för FN som organisation.

Alla FN:s generalsekreterare har också argumenterat för kärnvapennedrustning. I maj i år lanserade António Guterres ett initiativ syftande till ”nedrustning för att rädda mänskligheten” och han uppmanar världens stater både till mer dialog och förhandling för kärnvapennedrustning och till utvecklandet av normer mot sådana vapen.

Svenska riksdagar och regeringar har genom decennierna ställt sig positiva till kärnvapennedrustning och tydligt ifrågasatt om dessa vapen överhuvudtaget kan anses förenliga med såväl etik som med krigets lagar.

Ett exempel är det svenska uttalandet till Internationella domstolen sommaren 1994, då under borgerlig majoritet i riksdagen, som klargjorde att Sverige inte ansåg att bruk av kärnvapen kunde anses förenligt med internationell rätt.

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan dess.

Trots 1990-talets nedrustningsframsteg finns ungefär 14 500 kärnvapen kvar i världen och samtliga kärnvapenstater planerar modernisering av sina arsenaler, helt i strid mot tidigare åtaganden om nedrustning.

Kärnvapen utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Varje användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära konsekvenser och riskera att ödelägga hela vår civilisation. Därför måste vapnen förbjudas och elimineras.

FN:s nya konvention om kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017, är ett viktigt steg och ett viktigt bidrag till målet om en värld fri från kärnvapen.

Det är dags för Sveriges nya riksdag att ratificera avtalet och därigenom ge sitt bidrag till det avgörande normbildande arbete mot alla massförstörelsevapen som fortsatt ligger framför oss.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.