Foto: Jessica Gow / TT
Debattinlägg

KDU: ”Majoriteten av svenska folket vill inte ha muslimska böneutrop i sina bostadsområden!”

”Människor i Sverige ska inte ofrånkomligen behöva mötas av budskapet ”Allah är störst, Allah är störst”, ”det finns ingen gud utom Allah”, i våra bostadsområden. Forssell jämför böneutropet med ljudet från glassbilen. Den jämförelsen fungerar möjligtvis i en liberal teorivärld”, skriver Christian Carlsson (KDU).

Om debattören

Christian Carlsson
Förbundsordförande för KDU Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Joar Forssell skriver på SVT Opinion (22/3) att det finns delar av vår kultur som är så essentiella att det vore direkt skadligt om vi ruckade på dem, och att två av dessa är religionsfrihet och tolerans.

KDU delar den uppfattningen, men inte slutsatsen att svenska moskéer därför regelbundet ska ropa ut sina böner och proklamera islam över svenska bostadsområden eller hela stadsdelar.

Människor i Sverige ska inte ofrånkomligen behöva mötas av budskapet ”Allah är störst. Allah är störst”, ”det finns ingen gud utom Allah”, i våra bostadsområden.

Forssell jämför böneutropet med ljudet från glassbilen.

Den jämförelsen fungerar möjligtvis i en liberal teorivärld.

Det krävs nog just, att man är förbundsordförande för LUF, för att inbilla sig att ljudet från glassbilen är att likställa med sprängkraften i ett muslimskt böneutrop.

Sverige är inte något muslimskt land, även om det finns muslimer här.

Sverige är ett land som är uppbyggt på kristen etik och västerländsk humanism.

Det finns därför ingen anledning att bekymra sig över gudstjänster i TV, skolavslutningar i kyrkan, den svenska flaggan eller de kyrkklockor som är ett uttryck för vårt kulturarv och en tusenårig kristen historia i Sverige.

Tvärtom.

Kristendomen är en oskiljaktig del av vårt svenska och västerländska kulturarv.

Detta återspeglas inte bara i våra värderingar utan även i våra seder och nationella symboler.

De flesta som bor i Sverige är kristna eller tror inte alls. Oavsett, så kan vi konstatera att en stor majoritet av svenska folket inte vill höra regelbundna muslimska böneutrop i sina egna bostadsområden.

Enligt Sifo uppger hela 60 procent att de inte vill ha böneutrop.

Istället för att kräva böneutrop bör muslimer därför anpassa sig till sin omgivning, det svenska samhället och vår kultur.

Religionsfriheten ska fortsätta att gälla i Sverige. Yttrandefriheten likaså.

På samma sätt som svenska folket har att tolerera att det finns muslimer i Sverige, så har den muslimska minoriteten att inse och acceptera att en majoritet av svenska folket inte vill leva med muslimska böneutrop i sina egna bostadsområden.

Den insikten kräver anpassning, vilket är helt avgörande för en lyckad integrationspolitik och för att förhindra framväxten av parallella samhällen.   

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.