Kerstin Benckert med sina två söner, som förlorade alla sina assistanstimmar för ett år sedan. Foto: Privat
Debattinlägg

”Regeringen skapar en ny grupp utstötta”

”Det sägs ofta att måttet på ett civiliserat samhälle är hur det behandlar sina allra svagaste – funktionshindrade personer och svårt sjuka barn. Regeringen skapar en ny grupp utstötta. Röstsvaga medborgare som lämnas åt sitt öde, helt utan rättigheter”, skriver Kerstin Benckert, mamma till två söner som förlorat all sin assistans.

Om debattören

Kerstin Benckert
Mamma till två söner med funktionshinder

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I höstbudgeten satsar regeringen på alla – utom på de allra svagaste. De många funktionshindrade som förlorat sin statliga assistans behandlas som parior av kommunerna – och Åsa Regnér lämnar dem åt sitt öde.

Neddragningarna inom assistansersättningen fortsätter. Regeringen måste därför ta sitt ansvar och förhindra att Försäkringskassan drar in statlig assistans innan kommunen har beviljat motsvarande stöd.

Åsa Regnér, du säger att”alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan stolarna”. Men dina spardirektiv till Försäkringskassan har snabbt skapat en ny grupp medborgare som står helt utan skyddsnät.

De som har fått sin personliga assistans indragen av Försäkringskassan blir bokstavligen talat utstötta. Ingen vill ta i dem och de är inte välkomna i någon kommun.

Plötsligt tar ingen ansvar och regering och myndigheter bara pekar på varandra.

Mer än tusen svårt funktionshindrade har nu fråntagits sin personliga assistans.

Flera tusen personliga assistenter har därmed förlorat sitt arbete – ibland det första de haft i Sverige. Många anhöriga har i stället fått sluta sina jobb eller blivit sjukskrivna på grund av den dubbla arbetsbördan.

Åsa Regnér, du angav först fusk och övervinster som skäl till att dra ner på den personliga assistansen. Sedan skyllde du på rättsväsendet och vägledande domar, och sedan på att domarna tillämpas för snävt. Men i dina direktiv till LSS-utredningen anger du statsfinansiella skäl till besparingarna.

Det finns ett riksdagsbeslut att svårt funktionshindrade ska få statlig assistans. Men du och regeringen vill till varje pris överföra kostnaden på kommunerna – och lämnar åt den enskilde att ta striden.

Många kommuner nekar rutinmässigt både personlig assistans och motsvarande hjälp, eller förhalar den i månader och år. De som drabbas har väldigt litet att sätta emot.

Funktionshindrade som har statlig assistans kan bo och leva var de vill, men de som nu sparkas ut av Försäkringskassan blir utstötta.

Minsta möjliga hjälp beviljas av kommunerna, om någon alls.

Den som ändå orkar försöka strida för sina rättigheter möts av vässade jurister från både Försäkringskassan och kommunerna, och kanske åratal av överklaganden.

Den statliga assistansen garanterade även svårt funktionshindrade en möjlighet att välja hur de ville bo och leva. Den gav föräldrar till svårt sjuka barn en chans att kunna behålla barnen hemma. Nu berövas de den möjligheten.

Det sägs ofta att måttet på ett civiliserat samhälle är hur det behandlar sina allra svagaste – funktionshindrade personer och svårt sjuka barn. Regeringen skapar en ny grupp utstötta. Röstsvaga medborgare som lämnas åt sitt öde, helt utan rättigheter.

Åsa Regnér, komplettera lagen nu och förhindra att utsatta personer sparkas ut av Försäkringskassan och lämnas utan skyddsnät. Stå upp för de allra svagaste, som du är satt att värna.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.