Här demonstrerar taiwaneser i huvudstaden Taipei mot Kinas allt hårdare tongångar mot det självständiga öriket. Artikelförfattaren ser gärna att också Sverige tydligt markerar mot Kina, som han menar fruktar demokratin. Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT
Debattinlägg

”Kina fruktar Taiwans demokratiska styre”

”Å Taiwans vägnar hoppas jag att demokratioffensiven som Margot Wallström hänvisar till i den utrikespolitiska deklarationen kan utvidgas till att omfatta även Taiwan”, skriver Daniel Liao, Taiwans officiella representant i Sverige.

Om debattören

Daniel Liao
Representant, Taipei Mission in Sweden (Taiwans representationskontor i Sverige)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Den 13 februari 2019 presenterade Sveriges utrikesminister Margot Wallström 2019 års utrikespolitiska deklaration. Främjande av demokrati är en av huvudprioriteringarna i år.

Wallström betonade att regeringen kommer att bekämpa det växande hotet mot demokratin i Europa och att regeringens demokratioffensiv kommer att märkas i alla delar av utrikespolitiken.

Tyvärr är det inte bara i Europa som demokratin är på tillbakagång. Det demokratiska systemet i Republiken Kina (Taiwan) är också hotat.

Folkrepubliken Kina har under lång tid använt sig av sin ekonomiska makt för att isolera Taiwan från att delta i internationella organisationer och det internationella samfundet.

Även i Sverige har både myndigheter och företag vikit sig för Kinas politiska krav. I ett avsnitt av Konflikt i P1 skildras hur Skatteverket och flygbolaget SAS har ändrat på beteckningen av Taiwan och nu beskriver Taiwan som en provins i Kina.

På sistone har påtryckningarna från Kina ökat ytterligare.

Den 2 januari 2019 höll Kinas president Xi Jinping ett tal där han hotade Taiwan med militär konflikt om vi vägrar att acceptera en överenskommelse om att det bara finns ett Kina där Taiwan ingår, en så kallad ”en stat, två system”-lösning.

Taiwans demokrati hotas alltså av Kina, som gör anspråk på Taiwan. Det är ett obestridligt faktum att Taiwan, en av Asiens ledande demokratier, existerar som en självständig nation i det internationella samfundet.

Till skillnad mot Kina styrs Taiwan, precis som Sverige, enligt demokratiska principer.

I Freedom House:s årliga rankning av friheten i världen ligger Taiwan högt på listan med sina 93 poäng utav 100 möjliga, medan Kina får 11 poäng på samma lista.

Trettio år har gått sedan Taiwan gick från ett auktoritärt styre till en vital demokrati. De 23 miljoner taiwaneserna värdesätter sin svårförtjänta frihet och demokrati högt och vill försvara den.

Kinas förnekande av Taiwans existens som en de facto självständig stat genom att trycka på modellen ”en stat, två system” visar på regimens rädsla för Taiwans demokratiska styre.

Taiwans demokratiska system tjänar som en förebild som etniska kineser runt om i världen ser upp till, inklusive fastlandskineser.

Genom att hota Taiwan och undergräva vår demokrati försöker Kina förhindra spridningen av grundläggande värderingar såsom demokrati och mänskliga rättigheter i hela Kina.

Å Taiwans vägnar hoppas jag att demokratioffensiven som Margot Wallström hänvisar till i den utrikespolitiska deklarationen kan utvidgas till att omfatta även Taiwan.

Taiwan står mer än redo att bidra till främjandet av demokrati på ett meningsfullt sätt.

Ett sätt att ta ställning för Taiwan och demokratin skulle vara att stödja vårt meningsfulla deltagande som observatör i olika FN-organ och även viktiga organisationer som Interpol.

Låt demokratioffensiven återspeglas i den svenska regeringens utrikespolitik!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.