Peter Hjörne
Stampens styrelseordförande och huvudägare Peter Hjörne är en av dem som gynnas av regelverket kring rekonstruktionen, något artikelförfattaren ogillar. Foto: Frida Winter/TT
Debattinlägg

”Stampens rekonstruktion är en moralisk bankrutt”

Stampen ·

”Enligt min moraliska uppfattning är detta en förmögenhetsöverföring som gränsar till stöld och utpressning”, skriver Lars-Gunnar Wolmesjö.

Om debattören

Lars-Gunnar Wolmesjö
Före detta journalist på Göteborgs-Posten, med inriktning på ekonomi, EU och utland

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I rekonstruktionen av Stampen är rekonstruktörens handlingar skrämmande och beklämmande läsning.

Fordringsägarna, bland vilka jag har en mängd tidigare arbetskamrater och andra vänner i branschen, tvingas bära betydligt större förluster än vad man från början kunde ana. Sorgligt.

Jag tror tyvärr att rekonstruktören har rätt i att inget vettigt alternativ finns till att fordringsägarna skriver ned sina fordringar. Det stora kruxet är att samtliga prenumerationsavtal sägs upp vid en konkurs. Att försöka få dessa förnyade ute i läsekretsen, det vore i rådande läge en mardröm för dem som skulle köpa ut tidningarna från konkursboet.

Men, som rekonstruktören påpekar i en passus i handlingarna, nedskrivna fordringar innebär att det egna kapitalet skrivs upp med motsvarande belopp.

Det utgör för mig ett stort moraliskt problem när det gäller moderbolaget Stampen AB. Vid obestånd ska ägare stå sist i kön, först ska fordringsägarna få betalt.

Men med de nedskrivningar som nu görs knuffar sig ägarna fram i förmånsordningen – och får sitta kvar med ett eget kapital som genom andras uppoffringar skrivs upp från nuvarande minusvärde till ett plusvärde.

Enligt min moraliska uppfattning är detta en förmögenhetsöverföring som gränsar till stöld och utpressning.

Något bör göras för att stoppa detta otillbörliga gynnande av ägarna – vilka bär den yttersta skulden för de förluster i miljardklassen som påtvingas Skatteverket, långivare, tidigare anställda och en lång rad små och stora företag.

Stampens rekonstruktion kastar med detta ljus på en principiellt viktig komplikation kring rekonstruktioner och ackord (skuldnedskrivningar). De leder till tvivelaktiga förmögenhetsöverföringar från fordringsägare till bolagsägare.

I de flesta rekonstruktioner och ackord rör det sig inte om några jättebelopp, och det är kanske därför frågan inte debatteras mer.

I Stampens fall är dock förmögenhetsöverföringen så stor att det inte går att blunda för den moraliska och principiella problematiken. 

Fotnot: Artikelförfattaren har inga egna privatekonomiska intressen i rekonstruktionen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.