Foto: Skärmpdump SVT Korrespondenterna.
Debattinlägg

”Korrespondenterna sprider en onyanserad och förenklad bild”

Medier ·

”För oss som följer utvecklingen i Mellanöstern framstod programmet som en gränslös glorifiering av den kurdiska gerillan”, skriver Konstantin Sabo.

Om debattören

Konstantin Sabo
Debattör med assyrisk/syriansk bakgrund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I SVT-programmet Korrespondenterna fick tittarna följa reportern Bengt Norborg till frontlinjen mellan den kurdiska gerillan och terrorgruppen IS i norra Irak. Programmet var intressant men saknade en nyanserad analys av situationen i området.

För oss som följer utvecklingen i Mellanöstern framstod programmet som en gränslös glorifiering av den kurdiska gerillan.

De kritiska frågorna lyste med sin frånvaro. Genomgående framställdes gerillan som den enda aktören som bekämpar IS, vilket är felaktigt.

Den kurdiska gerillan har i själva verket mycket att förklara för omvärlden. Samma gerilla lämnade i augusti 2014 sina posteringar i Sinjar och Nineveslätten utan att förvarna civilbefolkningen när IS närmade sig.

Nu i efterhand har flera pinsamma och märkliga uppgifter kommit fram om den kurdiska gerillans agerande.

När ansedda Human Rights Watch intervjuade flera av de yazidier som lyckades överleva IS härjningar skrev man den avslöjande rapporten ”The Nightmare in Iraq”:

Tre eller fyra timmar senare drog sig peshmerga styrkorna som hade varit deras skydd bort utan förklaring. En yazidier som ingick i peshmerga frågade den lokala befälhavaren varför. ”Vi har inga order om att kriga” var svaret.

I ansedda amerikanska Daily Beast kan man läsa om varför kurdisk gerilla flydde sina posteringar utan att varna befolkningen. I artikeln med den avslöjande titeln ”How the U.S.-favored Kurds Abandoned the Yazidis when ISIS Attacked” slår man fast:

”Förstahandskällor från Sinjar målar upp en bild av tillbakadragande utan strid och utan att förvarna den lokala befolkningen”.

På liknande sätt övergav den kurdiska gerillan sina posteringar fyra dagar senare på Nineveslätten.

Slätten är ett assyriskt område med ambitionen att bli en assyrisk provins som angränsar till Sinjar. Över 200 000 civila assyrier fick fly hals över huvud när den kurdiska gerillan svek.

I och med detta var minoriteternas två omtvistade områden tömda på sin befolkning och är så än idag.

För mig och andra är det tydligt att detta har varit och är alltjämt den kurdiska ledningens ambition: Att tömma Nineveslätten på den assyriska befolkningen för att kunna fullfölja ockupationen av området.

Yezider i Sinjar och assyrier i Nineveslätten har sedan 2004 försökt bygga upp lokalt förankrade försvarsstyrkor för att skydda de nämnda områdena.

Försöken motarbetades på alla nivåer av den kurdiska administrationen som använder sitt inflytande för att hålla områdena under sin kontroll.

Motivet går inte att ta miste på och är inte heller något som de kurdiska ledarna söker dölja utan stoltserar öppet med.

I Korrespondenterna följer reportern en kurdisk gerillasoldat till frontlinjen i det assyriska kärnlandet på Nineveslätten, men lokalbefolkningen assyrierna nämns inte en enda gång.

Inte ens när SVT:s Bengt Norborg tillsammans med de kurdiska och muslimska gerillasoldater avnjuter en måltid i ett assyriskt hem (med det kristna motivet den sista nattvarden hängandes på väggen) ställer Korrespondenternas utsände frågan var de kristna assyrierna håller hus.

Hur kan en seriös och insatt journalist undvika den självklara frågan?

SVT frågar heller inte om varför den kurdiska gerillan hindrar den assyriska försvarsstyrkan, Nineveh Plain Protection Units, NPU från att inta positioner på Nineveslätten trots att området inte ingår i det av kurder administrerade området i norra Irak.

Till detta ska läggas årliga rapporter av Amnesty och andra MR-organisationer om summariska avrättningar, tortyr av fångar, godtyckliga arresteringar och andra övergrepp som den kurdiska gerillan utför.

IS är en kallblodig terrororganisation, men det betyder inte per automatik att de som bekämpar IS saknar en egen och långsiktig agenda.

SVT:s Korrespondenterna sprider en onyanserad och förenklad bild av konflikten i norra Irak.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.