Hormonspiral, p-app, kondom. Foto: Ola Torkelsson / Nora Lorek / Fredrik Sandberg / TT
Debattinlägg

”Informera unga bättre”

Opinion ·

”På senare år har bloggare, Youtubers och Instagrammare – och deras diskussionsforum blivit en allt viktigare informationskälla. För unga blir det ofta svårt att avgöra om informationen är baserad på fakta, bygger på personliga åsikter eller är ett sponsrat kommersiellt budskap”, skriver Helena Kopp Kallner, med dr. i gynekologi, och Kristina Gemzell-Danielsson, professor, gynekologi

Om debattörerna

Helena Kopp Kallner
Med Dr. överläkare gynekologi, Karolinska institutet, Danderydssjukhus
Kristina Gemzell-Danielsson
Professor, överläkare gynekologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Det finns många frågor som unga människor måste fundera över och ta ställning till när det kommer till kroppen och sexualitet. Men i dag brister kunskaperna.

Det blir allt svårare för unga att orientera sig och söka objektiv information kring sin sexuella hälsa och preventivmedel.

På senare år har nätet och bloggare, Youtubers och instagrammare – och deras diskussionsforum blivit en allt viktigare informationskälla.

För unga och även deras föräldrar blir det ofta svårt att avgöra om informationen är baserad på fakta, bygger på personliga åsikter och upplevelser eller är ett sponsrat kommersiellt budskap.

Att få objektiv information om olika preventivmedel via dessa kanaler är i princip omöjligt. De unga som talar med sina föräldrar i dessa ämnen möts ofta av kunskap som är föråldrad – även om välmenande – som inte fyller deras behov.

Vi möter i dag allt fler unga kvinnor som vill leva ett mer ”naturligt liv”. Naturligt defineras ofta som att man vill vara ”utan hormoner”. Men vad som ska anses naturligt tål att diskuteras.

I dag beräknas var tredje svensk kvinna i fertil ålder och varannan tonårstjej lida av järnbrist med symtom som huvudvärk, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

Den vanligaste orsaken till detta är vad man ofta upplever som helt normala mensblödningar. Dessa blödningar borde dock behandlas. Många är också hemma från skolan på grund av mensvärk eller tar regelbundet smärtlindrande tabletter under mens.

Vetenskapen visar tydligt att hormonerna i preventivmedlen bidrar till minskade blödningar och kraftigt minskad mensvärk. De får kvinnor att må bättre inte sämre.

Flera stora studier visar också att den totala cancerrisken för kvinnor är kraftigt reducerad om man använder hormonella preventivmedel.

Ogrundad rädsla för hormoner i kombination med en okunskap om preventivmedel bidrar också till att många unga och högfertila kvinnor använder mindre effektiva preventivmetoder som kondom, avbrutna samlag, eller säkra perioder med hjälp av appar eller p-datorer.

De utsätter sig därmed för risk för oönskad graviditet och i värsta fall ett utomkvedshavandeskap.

Vi upplever att information om olika preventivmetoder ges på mycket olika villkor. Preventivmedel som klassificeras som läkemedel, exempelvis p-piller, hormonspiraler och p-stavar är utvärderade enligt ett strikt regelverk.

Lagar och förordningar begränsar hur de får marknadsföras och varenda biverkan måste redovisas.

Hormonfria metoder behöver inte utvärderas på samma sätt och det är också tillåtet att marknadsföra dessa produkter direkt till kvinnorna via bland annat sociala medier.

Det görs gärna med hjälp av någon känd person som enbart framhäver det positiva. Jämfört med läkemedlen framstår de därför som ett bättre alternativ med färre biverkningar och lika hög effektivitet trots att detta inte är helt korrekt.

Det finns mycket som kan göras för att förbättra ungas kunskaper om sina kroppar, sin reproduktiva hälsa och om olika preventivmedelsalternativ.

Skolornas sexualundervisning behöver moderniseras och utökas och ungdomsmottagningarna behöver få en större närvaro i sina områden.

Ett annat viktigt steg skulle vara att säkerställa att alla metoder som ska skydda mot oönskade graviditeter ska genomgå samma typ av stora framåtblickande studier för att utvärdera effektiviteten och biverkningar av produkten.

På så sätt skulle det vara enklare för unga kvinnor och män att göra ett informerat val kring preventivmedel så att de kan få tillgång till säkert och effektivt preventivmedel som passar dem och ger dem möjligheten att må bra, njuta av sin sexualitet och göra detta utan rädsla för oönskade graviditeter.

Sextio år efter att p-pillret föddes är det också dags för att på allvar satsa på utveckling av effektiva icke permanenta alternativ för män.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.