Foto: AP/Nyhetsbyrån TT
Debattinlägg

”Kriminalisera svenskar som krigar utomlands”

Publicerad

MELLANÖSTERN · ”Vi vill utreda hur vi kan införa ett generellt förbud att delta i väpnad strid utomlands. Att enbart förbjuda ett deltagande i terrorlistade organisationer skulle med stor sannolikhet visa sig vara för overksamt”, skriver Urban Ahlin och Morgan Johansson.

Om debattörerna

Urban Ahlin
Utrikespolitisk talesperson, S
Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister 

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Kriget och våldet i Syrien och Irak har lämnat hundratusentals döda, drivit miljoner på flykt och den Islamiska statens terror drabbar många folkgrupper och religiösa minoriteter extremt hårt.

Vi socialdemokrater vill med kraft fördöma IS agerande. Denna fundamentalistiska rörelse begår grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och deras dåd utgör brott mot mänskligheten. De måste stoppas.

Vår bestörtning och avsky inför det som sker delas av många, som Jabar Amin i sin debattartikel på SVT Opinion. Därför har vi socialdemokrater sagt att det är bra att enskilda länder svarar när Iraks regering ber om hjälp.

Dock kan endast FN ge en internationell insats den legitimitet som i längden krävs. Vi socialdemokrater vill se ett FN-mandat för en insats med syfte att stoppa Islamiska statens våldsamma framfart.

Det är viktigt att det internationella samfundet kan stå upp mot det hot som IS utgör, dels mot de människor som direkt drabbas, men också eftersom IS utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Det som sker i norra Irak är ett brott mot mänskligheten och delar av det utgör med stor sannolikhet folkmord. De kurdiska styrkorna, bland annat från vårt systerparti PUK, står i frontlinjen mot dessa farliga extremister och omvärlden bör stödja deras ansträngningar.

Omvärlden måste också se till att stoppa inflödet av nya stridande för grupper som IS. Det är ett faktum att det finns svenska medborgare som har rest till Syrien och Irak för att strida med dem.

I svensk lag finns inte något uttryckligt förbud för svenska medborgare eller för utlänning med hemvist i Sverige att delta i militära operationer eller utbildningar utomlands.

Vi vill utreda hur Sverige ska kunna kriminalisera deltagandet i sådana operationer eller utbildningar. Utredningen ska se över hur vi kan införa ett generellt förbud att delta i väpnad strid utomlands. Att enbart förbjuda ett deltagande i terrorlistade organisationer skulle med stor sannolikhet visa sig vara för overksamt.

Nya väpnade organisationer uppstår snabbare än vad terrorlistningen hinner med. FN har tydligt uppmanat alla stater att stoppa flödet av soldater, kapital och materiel till terror.

Sverige ska vara en ledande nation för nedrustning samt påverka internationell rättsordning för att förhindra och förebygga väpnade konflikter. Socialdemokraterna vill att huvudregeln ska vara att deltagande i väpnad strid utomlands ska vara förbjudet, men självklart ska Sverige kunna ta ställning.

Vi ska föra en aktiv utrikespolitik och deltagande i vissa konflikter som stridande ska således kunna sanktioneras av statsmakten, men det måste ske i demokratiska beslut.

Ett exempel på ett sådant deltagande som ska sanktioneras är det självförsvar som kurderna utövar med våld mot IS, det ska inte kriminaliseras.Iraks regering har ett ansvar att samla sig för en inkluderande politisk regering som kan agera med kraft mot IS och omvärlden bör självfallet stödja detta.

Utöver detta måste omvärlden också bistå både Iraks regering och Kurdistans regionala regering i det humanitära arbetet. Det rör sig om humanitära kriser av enorm omfattning. Sverige måste vara aktivt i detta arbete.

Terrorn drabbar människor i Syrien och i Irak men hotet är riktat mot oss alla.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.