Snusdosa och cigarett.
Tobak. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Erik Mårtensson / TT
Debattinlägg

”Likställ inte snus med cigaretter”

Tobak ·

”Det går inte att likställa snus med cigaretter. Detta är helt enkelt fel. Till Sveriges politiker och dess folkhälsomyndighet: vår dörr står öppen. Granska oss”, skriver Lars Dahlgren med anledning av förslaget om att minska snusandet i Sverige.

Om debattören

Lars Dahlgren
VD Swedish Match

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Som marknadsledare inom den svenska snusnäringen är jag väl medveten om att det finns en bild av snus och oss som präglas av en stor portion känslomässigt motstånd.

Ett motstånd som inte baseras på fakta kring snus utan istället kan härledas till cigaretternas skadlighet.

Snuskonsumtionen ökar och cigarettkonsumtionen går ner. Tack vare snuset så röker vi svenskar minst i EU.

Med förnuftig reglering kan denna för folkhälsan positiva trend fortsätta. Cigaretten skulle kunna bli en historisk parentes.

Det finns drygt en miljon svenskar som varje dag öppnar sin dosa, varav hundratusentals är före detta rökare. Men alltför få känner till att halterna av de flesta så kallade skadliga ämnen i snus inte är högre än i grönsakerna på middagsbordet.

Förklaringen ligger i en klok livsmedelslagstiftning och ett aktivt kvalitetsarbete.

Våra gränsvärden för svenskt snus ligger i linje med Världshälsoorganisationens rekommenderade gränser för de två cancerogena ämnen som finns i tobaksplantan.

Tyvärr väcker inte fakta kring snus Folkhälsomyndighetens intresse, trots uppdraget att vara statsmakternas källa till kunskap. Myndigheten framhärdar idogt en förhöjd risk för cancer kopplat till snusande.

Detta trots att cancervarningen togs bort av EU år 2001 och att en mängd oberoende forskning ger stöd till EU:s i detta fall evidensbaserade beslut.

Ändå sjösätter regeringen utredning efter utredning för att med politiska medel marginalisera det traditionella svenska snuset.

Utredningarna har det gemensamt att de utifrån cigaretternas skadeverkningar kallar på ytterligare restriktioner för snus. Sambandet mellan snus och lägre förekomst av cigarettrökning accepteras inte.

Långt innan vi avyttrade cigaretterna för snart två decennier sedan påbörjades ett brett arbete för att kraftigt reducera oönskade ämnen i snuset. Ämnen som återfinns i stort sett alla odlade grödor och som naturligt finns i jorden och tas upp av växter.

Exempelvis innehåller 100 gram grillat kött lika mycket bens(a)pyren som 18 snusdosor.

Det låter för bra för att vara sant. Det kanske är just därför ingen representant för Folkhälsomyndigheten någonsin har satt sin fot i våra fabriker eller besökt vårt certifierade laboratorium för att fördomsfritt granska våra metoder och resultat.

Det går inte att likställa snus med cigaretter. Detta är helt enkelt fel.

Till Sveriges politiker och dess folkhälsomyndighet: vår dörr står öppen. Granska oss.

Bevisa att vi har fel när vi menar att snus räddar liv – eller ge oss rätten att under ansvarsfull och saklig produktreglering få fortsätta konkurrera ut cigaretten.

Om tobaksdirektivet

Tobaksdirektivsutredningen lämnade tisdag 1 mars 2016 sitt slutbetänkande med ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak.

Det fullständiga namnet på det så kallade Tobaksproduktdirektivet är:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för­fattningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG 

Källa: EUT, L 127, 29 april 2014, celex 32014L0040, regeringen.se, SOU 2016:14

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.