Foto: Henrik Montgomery / TT
Debattinlägg

”Lås upp DÖ-läget”

Politik ·

”På grund av Decemberöverenskommelsen uppfattar befolkningen det som att Allianspartierna har lagt sig platt och upphört vara ett trovärdigt oppositionsalternativ”, skriver kristdemokraterna Anders Andersson, Jimmy Loord och Gudrun Brunegård.

Om debattörerna

Anders Andersson
Distriktsordförande Kalmar län (KD)
Jimmy Loord
Vice distriktsordförande Kalmar län (KD)
Gudrun Brunegård
Oppositionsråd Vimmerby (KD)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I slutet av den här veckan samlas ett stort antal engagerade kristdemokrater i Västerås, för att i fyra dagar diskutera hur partiets politik ska utvecklas framöver, för Sveriges bästa.

En av de tunga debatterna blir frågan om Kristdemokraterna ska ta initiativ till att riva upp Decemberöverenskommelsen, DÖ.

Vi har i nio månader försökt förklara och försvara överenskommelsen, som det sätt man i december såg kunde lösa det parlamentariska kaos som uppstått och undanröja ett nyval.

I lägen med oklara majoriteter krävs särskilt lyhört och skickligt statsmannaskap för att leda såväl en kommun som ett helt land. De förslag som läggs fram behöver vara utformade för att kunna samla breda majoriteter.

Förslag som utmanar och sticker ut får man vänta med tills man kan få gehör från en majoritet i kommunen vilket också gäller i riksdagen.

Under ett års tid har vi nu kunnat se att med Alliansen bakbunden av överenskommelsen tycker sig uppenbarligen Stefan Löfvens minoritetsregering ha fått fribrev att kunna föra en extrem vänsterpolitik.

Med hjälp av Miljöpartiet och pådriven av Vänsterpartiet monterar han nu ned flera av de reformer som Alliansen genomfört, med brett folkligt stöd, och som gjort Sverige till ett bättre land att leva i.

Regeringen har beslutat reducera ROT och RUT. Det har redan gett negativa effekter för entreprenörer i branschen och tar bort en viktig sektor där människor med olika bakgrund kunnat slussas ut i arbetslivet.

Regeringen vill begränsa möjligheter till valfrihet inom barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg.

I en tid när behoven av frivilliginsatser är större än någonsin, med 60 miljoner människor på flykt, drar man in gåvoskatteavdraget, vilket fått negativa effekter för aktörer i civilsamhället.

Regeringen minskar, trots alla vackra ord, sina satsningar på välfärden och både kommuner och landsting får spara på välfärden.

Samtidigt beläggs medborgarna åter med ett skyhögt skattetryck.

I United Minds senaste undersökning menar över 50 procent att Sveriges utveckling just nu går åt fel håll, mot de 27 procent av befolkningen som är nöjda.

Stefan Löfven har inte visat rimlig respekt gentemot Allianspartierna, som genom Decemberöverenskommelsen gett honom möjlighet att utse landets regering.

Han har istället förorsakat att Sverige nu befinner sig på ett sluttande plan. Oppositionen måste därför ta sitt ansvar.

Problemet som underskattades förra vintern är att DÖ totalt kortsluter den politiska debatten, även i frågor som inte har med budgeten att göra.

Som någon uttryckt det är det ungefär som att spruta tårgas inomhus.

På grund av Decemberöverenskommelsen uppfattar befolkningen, enligt en aktuell Novus-undersökning, det som att Allianspartierna har lagt sig platt och upphört vara ett trovärdigt oppositionsalternativ.

Det är ytterst allvarliga och oroande signaler, som kan leda vårt land in i ett än mer instabilt parlamentariskt läge.

Över 280 000 väljare valde att lägga sin röst på Kristdemokraterna i det senaste valet. Dessa väljare – och många fler bland allmänna Allianssympatisörer – förväntar sig att vi gör vårt yttersta för att driva vår politik.

Därför är det dags att låsa upp DÖ-läget!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.