Debattinlägg

Låt effektivitet bli en ny ledstjärna för EU

EU:S FRAMTID ·

Sara Skyttedal och Konstantinos Kyranakis vill att Eu skaffar sig ny legitimitet:

Europaparlamentsvalet närmar sig, samtidigt som organisationen EU enligt många brottas med stora trovärdighetsproblem. För att vinna tillbaka medborgarnas förtroende måste vi få EU att ägna sig åt rätt frågor: för mycket resurser byråkrati läggs idag på områden som bara ger nationella dragkamper med uppenbara vinnare och förlorare, skriver Sara Skyttedal och Konstantinos Kyranakis.

Sakta men säkert närmar vi oss valet till Europaparlamentet. Valdeltagandet i detta viktiga val har historiskt sett varit alldeles för lågt, och med de allmänna valen nära inpå kommer troligen debatten bli mer intensiv än tidigare. Vi behöver ta itu med grundproblemen som ligger bakom medborgarnas låga förtroende och intresse.

EU får nu skulden för den negativa situation som råder i flera av medlemsstaterna i efterföljderna av den ekonomiska krisen. Till viss del beror det på ett orättvist skuldbeläggande från nationella politiker som hellre hittar externa syndabockar än erkänner eget ansvar, men det finns också viss sanningshalt i påståendena om EU:s ansvar för det rådande läget. Framförallt måste EU och dess institutioner bli bättre på att föregå med gott exempel i frågor om ekonomi och byråkrati samt öka sin transparens.

De goda exemplen saknas idag inom en mängd områden, och enligt vår uppfattning är det svårt att hindra ökad EU-skepsis utan att ta itu med dessa som är roten till den bristande legitimiteten.

För att öka EU:s legitimitet måste vi förändra ambitionen om att vara en union som är involverad och ansvarig för allting, till att bli en union som lägger tid och kraft på rätt saker inom ett väl definierat ramverk. EU-samarbetet kan ge stora synergieffekter inom många områden, men mycket resurser läggs idag på områden som ger nationella dragkamper med uppenbara vinnare och förlorare. Debatten om EU:s prioriteringar handlar ofta om detaljregleringar av olika slag. Det är något som inte tar så stora ekonomiska resurser i anspråk, men som däremot skapar stor frustration och irritation hos medborgarna.

Även om det kan tyckas orättvist att detta får prägla bilden av EU är det ofta saker som tydligt påverkar enskilda européers vardag. För oss är det rimligt att begränsa möjligheten att göra dessa typer av regleringar eftersom det i många fall tydligt bryter mot EU:s egen subsidiaritetsprincip.

Den byråkrati som har byggts upp kring de olika europeiska institutionerna skapar också problem för legitimiteten och får symbolisera ett generellt slöseri med pengar som hamnat långt bort från skattebetalarna och som dessutom spenderas långt bort från desamma. Där behöver vi öka transparensen och diskutera hur bland annat ökad effektivitet kan ge tillbaka förtroendet för institutionerna.

Det står i våra ögon klart att den bristande legitimiteten och ökande EU-kritiken inte går att lösa utan att vara självkritisk och diskutera de problem som finns. När vi runt om i Europa röstar i Europaparlamentsvalet nästa år står vi inför helt andra utmaningar än vi gjorde 2009, och det är med sorg vi betraktar de skrämmande politiska rörelser som dyker upp i efterdyningarna av krisen.

Vi som är del av den största politiska rörelsen i Europa har ett särskilt ansvar att våga diskutera de problem som finns. Vi innehar regeringsmakten i flest länder och är den största gruppen i Europaparlamentet. Vi kan inte skylla ansvaret på andra eller blunda för problemen, men vi är övertygade om att det finns en väg framåt för det europeiska samarbetet. Något som också krävs för ett sammanhållet Europa. För att nå dit behöver vi våga lyfta på varje sten och ta itu med de utmaningar vi står inför.

Vi har lanserat en kampanj som kräver att medborgarna går först i Europa. Det sker genom att diskutera byråkratins roll i beslutsfattande, obegripliga beslutsprocesser, EU:s fördelar i människors vardag, det demokratiska underskottet och avsaknaden av solidaritetskänsla mellan länder.

Vi vill vara med diskutera och utmana vår partigrupp inom dessa områden. Det är hög tid att kräva både mod och ansvar från politiker – både på nationell och europeisk nivå. Det finns ingen annan väg framåt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.