Från vänster: Maria Weimer, riksdagsledamot (L), Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L). Foto: Jonas Ekströmer/TT
Debattinlägg

”Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap”

”Idag föds mellan 50 och 80 svenska barn tack vare en värdmoder utomlands. Inom två år väntas dessa barn överstiga antalet barn som tillkommer genom adoptioner från utlandet. Detta är ett faktum, alldeles oavsett vad regeringen tycker i frågan”, skriver Maria Weimer (L) och Barbro Westerholm (L).

Om debattörerna

Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L)
Maria Weimer
Riksdagsledamot (L)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Regeringen tog i våras ställning mot att tillåta surrogatmödraskap eller värdmoderskap i Sverige. Vi tycker det är ett felaktigt beslut som omyndigförklarar kvinnor och deras rätt att bestämma över sina egen kroppar.

Värdmoderskap kan förenklat beskrivas som att en person är gravid med någon annans barn.

Den som är gravid tar vanligtvis emot ett befruktat ägg genom provrörsbefruktning, och efter födseln tar de tilltänkta föräldrarna hand om barnet.

Ekonomiska påtryckningar finns inte med i bilden i altruistiska eller ersättningsfria värdmoderskap.

Värdmoderskap är ingen enkel fråga. I ena vågskålen ligger längtan efter barn och viljan att hjälpa andra att få barn. I den andra ligger oron för att den som bär barnet eller barnet själv far illa på vägen.

Forskning visar att värdmoderskap generellt fungerar bra för samtliga inblandade om det sker i reglerade former. Den största risken i Sverige idag är den bristande rättsliga regleringen.

De svenska lagarna på området är så bristfälliga att vi till och med riskerar att bryta mot FN:s barnkonvention. Vi liberaler vill skydda barnet och den födande kvinnan genom att:

Tillåta ersättningsfria värdmoderskap inom svensk hälso- och sjukvård.

Förstärka barns rätt till sina föräldrar även om de föds utomlands.

Tillsätta en utredning som får i uppdrag att undersöka hur rättigheterna för dessa barn ytterligare kan förstärkas.

De här förslagen har redan genomförts i en lång rad länder, som Storbritannien, Nederländerna och Israel.

Med de ändringarna prioriteras barnets rätt till sina föräldrar och kvinnans rätt till sin egen kropp.

På 70-talet var liberalerna pådrivande för en stärkt aborträtt. Vårt engagemang för värdmoderskap bottnar i samma värderingar; vi tror på kvinnors förmåga att självständigt fatta välgrundade beslut.

Regeringens ”nej” handlar inte om feminism, det handlar om förmynderi.

Barnen måste få lagstiftningen på sin sida.

Idag föds mellan 50 och 80 svenska barn tack vare en värdmoder utomlands. Inom två år väntas dessa barn överstiga antalet barn som tillkommer genom adoptioner från utlandet.

Detta är ett faktum, alldeles oavsett vad regeringen tycker i frågan. Då är det inte ansvarsfullt att driva en politik som gör dessa barn stats- och föräldralösa i början av livet.

Det krävs ett tydligt regelverk om vad som ska gälla om en konflikt uppstår mellan de tilltänkta föräldrarna och den biologiska modern. Annars riskerar barnet att stå utan såväl föräldrar, medborgarskap som ett socialt skyddsnät.

Barnets bästa hör hemma i främsta rummet och tillgodoses bäst av ett tydligt regelverk som tillåter ersättningsfria värdmoderskap.

Som liberal tror jag på rätten för oss kvinnor att självständigt fatta välgrundade beslut om våra kroppar.

Denna rätt kommer vi alltid att stå upp för – alldeles oavsett om det gäller surrogatfrågan eller när Sverigedemokraterna vill inskränka aborträtten.

Regeringen däremot menar att ersättningsfria värdmoderskap aldrig kan vara fria från psykiska eller ekonomiska påtryckningar. Det finns ingen vetenskaplig grund bakom detta påstående.

Istället ställer många kvinnor frivilligt upp för att hjälpa nära vänner eller familjemedlemmar som bär på en värkande barnlängtan.

Det är ingen mänsklig rättighet att ha barn. Men det är inte heller en mänsklig rättighet att förvägra någon annan ett efterlängtat barn!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.