GÖTEBORG 2015-12-22 Översikt över världens största containerfartyg MSC Maya i Göteborgs Hamn på sin jungfrutur under tisdagen. Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200
Världens största containerfartyg för ankar i Göteborgs hamn. Foto: Adam Ihse / TT
Debattinlägg

”Sverige – riv upp beslutet om höjda farledsavgifter”

Opinion ·

”Vi hoppas att Sverige kan ompröva beslutet om att höja farledsavgifterna nästa år så att man inte försvårar för sjöfarten mellan Finland och Sverige”, skriver Mats Löfström, Wille Rydman, Ville Skinnari, Joakim Strand och Peter Östman, riksdagsledamot.

Om debattörerna

Mats Löfström
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen
Wille Rydman
Riksdagsledamot, Samlingspartiet
Ville Skinnari
Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Joakim Strand
Riksdagsledamot, Svenska folkpartiet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Chockhöjningen av Sveriges nya farledsavgifter försvårar sjöfarten mellan Finland och Sverige.

Sjöfartsverket i Sverige presenterade tidigare i veckan nya farledsavgifter för sjöfarten.

Sverige har full laglig rätt att fastställa farledsavgifter i egna vatten. Det är ändå viktigt att minnas att avgifterna får konsekvenser också utanför Sveriges gränser. En stor del av sjöfarten är utrikeshandel eller utrikesresande.

Farledsavgifter påverkar således också indirekt de länder man bedriver kommunikation eller handel med. Finland och Sverige har mycket kommunikationer och ett stort handelsutbyte med varandra.

Därför påverkar de höjda farledsavgifterna i Sverige i allra högsta grad också Finland. Sjöfartsverkets beslut höjer inte bara farledsavgifterna utan inför också en ny modell för att räkna ut dem.

Exempelvis får ett större finländskt rederi, med daglig trafik till Sverige, en avgiftshöjning på 76,8 procent i jämförelse med innevarande år. Chockhöjningen av avgifterna kommer införas från och med 1 januari 2018, alltså med drygt sex veckors framförhållning.

Rederier, med trafik mellan Finland och Sverige, kommer då att få se sina årliga farledsavgiftskostnader öka med många miljoner kronor, per rederi. Sveriges höjda farledsavgifter kommer inte enbart påverka utrikeshandeln.

Avgifterna riskerar också att i förlängningen bidra till att minska kulturutbytet mellan våra länder då de indirekt fördyrar kommunikationerna. Det skulle vara ytterst beklagligt.

Våra två länder har en fantastisk gemensam historia. Det finns många svenskar bosatta i Finland, och många finländare bosatta i Sverige. Finland är ett tvåspråkigt land med två nationalspråk: finska och svenska. I Sverige är finska ett nationellt minoritetsspråk.

De djupa och utmärkta förbindelserna mellan våra två länder upprätthålls inte bara av politiker och diplomater, utan av den stora allmänheten som regelbundet besöker varandras länder.

Det är viktigt att vi inte försvårar det utbytet genom att fördyra kommunikationerna på ett oproportionerligt sätt. Också fartygstrafiken mellan Sverige och Åland fördyras genom de höjda avgifterna. Det är också något vi ser med stor oro på.

Vi hoppas därför att Sverige ännu kan ompröva beslutet om att höja farledsavgifterna nästa år så att man inte försvårar för sjöfarten mellan Finland och Sverige.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.