Stefan Lövfen och Anna Kinberg Batra
Foto: Maja Suslin/TT
Debattinlägg

”Löfven och Kinberg Batra: vi har lösningarna”

Miljön ·

”Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga mål. Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn”, skriver Annika Jacobson, Håkan Wirtén, Svante Axelsson, Johan Kuylenstierna med flera.

Om debattörerna

Annika Jacobson
Chef Greenpeace Sverige
Håkan Wirtén
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Svante Axelsson
Generalsekreterare och chef för föreningens rikskansli, Naturskyddsföreningen
Johan Kuylenstierna
VD, Stockholm Environment Institute

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi har all anledning att vara stolta över att världen har enats om ett globalt klimatavtal där temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader.

För att klara det måste vi gå mot en framtid som är fri från fossil energi så snabbt som möjligt. Det är positivt att regeringen har lanserat initiativet ”Fossilfritt Sverige” som idag stöttas av 100-tals aktörer.

Nu är det full fart framåt för att nå resultat. Därför vill vi i miljörörelsen ge fem konkreta tips på hur vi ska nå hela vägen i mål, samtidigt som vi skapar nya arbetstillfällen och en hållbar framtid.

 • Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga mål. Det är positivt att regeringen har tagit ett beslut om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Men det är bråttom. Ett nettonollutsläpp till år 2045 är ett decennium för sent för Sverige. Vi behöver därför en svensk klimatlag där Sverige åtar sig att gå mot nära nollutsläpp av växthusgaser och 100 procent förnybar energi till år 2030.
   
 • Regeringen måste driva en tuffare linje i EU. Även EU behöver sätta skarpare mål. Vi vill därför att regeringen driver på för att få till ett 100 procent förnybart energisystem till år 2040 och att överskottet av utsläppsrätter i EU omedelbart skrotas.
   
 • Fotavtrycken från konsumtionen måste minska.Sätt tydliga mål om att minska utsläppen från svensk konsumtion. Bland annat behöver köttkonsumtionen och matsvinnet halveras och ekonomiska styrmedel för en hållbar livsmedelskedja utvecklas. En annan nyckelfråga är att få till en klimatsmart upphandling av mat, byggnader och transporter. Vi behöver också en stadsplanering som gynnar hållbara livsstilar, exempelvis genom att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik före privatbilism. Omställningen kräver ett ökat samarbete mellan myndigheter, företag, utbildningssektorn och det civila samhället.
   
 • Sverige ska bli bäst i världen på miljöinnovation. Sverige har många duktiga innovatörer. Men lösningarna måste nå marknaden snabbare för att de ska göra nytta. Stötta därför kommersialiseringen av svenska klimatinnovationer så att de kan bidra till att minska de globala växthusutsläppen med över 200 miljoner ton till år 2030. Då kan vi också bidra till att minska andras CO2-utsläpp, vattenfotavtryck, avfallsproblematik och luftföroreningar samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen både i Sverige och globalt.
   
 • Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn. Även de finansiella flödena bidrar till klimatutsläppen. Vi vill därför att regeringen ställer krav på koldioxidredovisning för alla banker, fond- och försäkringsbolag samt ger AP-fonderna ett tydligt uppdrag att förvalta kapitalet i linje med klimatavtalets mål. Sverige bör likt Storbritannien inrätta en grön investeringsbank som också kan erbjuda marknaden gröna obligationer. Det är också viktigt att de utlovade 4 miljarder kronorna till FN:s Gröna Klimatfond finansieras utöver biståndsbudgeten.

Löfven och Kinberg Batra: här är några av lösningarna. Nu är vi redo att stötta er så att ni kan agera snabbt och kraftfullt – för Sveriges skull men också för att hjälpa de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

Med dessa fem recept lägger vi grunden för viktiga klimat- och miljöinsatser samtidigt som vi säkrar vårt välstånd och vår konkurrenskraft.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.