Opinion Live
Opinion Live, från vänster till höger: Anna Dannert, förskolechef, Belinda Olsson, programledare och Linn Svansbo (föräldraledig). Foto: SVT
Debattinlägg

”Slösa inte skattepengar på fullt friska föräldrar”

Opinion ·

”Många reagerade på att socialdemokraterna låter skattesubventioner regna över fullt friska föräldrar och barn (som dessutom redan hämtar pengar ur ett annat system: föräldraförsäkringen), samtidigt som föräldrar med svårt sjuka barn uppmanas att ta sitt föräldraansvar och får se sin LSS dras in”, skriver Madeleine Lidman.

Om debattören

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars Nätverk & Power to Parents 2018

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vi ser nu ett nytt fenomen i Sverige där det skriks ”mammashaming” så fort personer vill slippa diskutera en viktig fråga som rör barn.

I programmet Opinion Live har före detta distriktschefen för SSU, Linn Svansbo, använt sig av den taktiken, när hon fått kritik för sin hyllning av S-förslaget om rätt till heltid för föräldraledigas barn.

Taktiken går ut på att flytta fokus från barnen till den egna personen och försöka strypa debatten, genom att hävda att man är utsatt för ”mammashaming” när någon har en annan åsikt.

En obehaglig härskarteknik som demonstrerats ofta under de senaste veckorna av flera mammor som också är mer eller mindre offentliga personer. På så sätt kan de marknadsföra sig själva och sina politiska åsikter utan att riskera att behöva ta ansvar för dem.

Jag har följt debatten och inte alls sett något av att dessa mammor skuldbeläggs, hetsas mot eller hatas.

Däremot har de bemötts med en utbredd kritik mot att de ser det som en självklarhet att skattebetalarna ska stå för notan när de låter sina barn gå 30-40 timmar i förskolan – utan särskilda skäl, när de är hemma med syskon.

Föräldralediga mamman Linn Svansbo, gick ut i ett politiskt offentligt Facebook-inlägg – där hon hyllade Stockholms stads socialdemokratiska finansborgarråd Karin Wanngård och skolborgarråd Olle Burell för deras förslag om heltid för föräldraledigas barn.

Inlägget illustrerades med en bild på hennes gråtande dotter, som enligt uppgift var ledsen över att hon ”bara” fått gå 30 timmar i veckan. Men reaktionerna på inlägget blev nog inte som förväntat, för hennes hyllning till heltidsförslaget fick väldigt mycket kritik.

Det många reagerade på var att socialdemokraterna låter skattesubventioner regna över fullt friska föräldrar och barn (som dessutom redan hämtar pengar ur ett annat system: föräldraförsäkringen), samtidigt som föräldrar med svårt sjuka barn uppmanas att ta sitt föräldraansvar och får se sin LSS dras in.

Det finns också många barn som av olika orsaker inte mår bra i förskolegrupper och för dem finns det inga subventioner alls till alternativ som omsorg i hemmet. Många förskolepedagoger reagerade också med bestörtning på inlägget, då de redan i dag går på knäna och är den yrkeskår som toppar i sjukskrivningar.

Debatten kring hur våra skattepengar används är alldeles för viktig för att dribblas bort med ”mammashaming-kortet”.

Självklart så ska alla föräldrar som vill lämna bort sina barn utan särskilda skäl, 30 timmar, heltid, eller obegränsat med tid, utan särskilda skäl, när de är föräldralediga – kunna göra det, men då bör de stå för den faktiska kostnaden själva.

Resurserna är inte oändliga och det är enkel matematik att får en grupp mer, får en annan mindre.

Fokus nu måste vara att ta fram politiska ramar som gör att skattepengar går till det som ska rymmas inom välfärdsuppdraget.

Svårt sjuka barn ska få det LSS-stöd de behöver, barn som inte mår bra i förskolegrupper ska ha tillgång till subventionerade alternativ och så är det dags att ge personalen i förskolan rimliga arbetsvillkor.

Den diskussionen vill Linn Svansbo och andra som skriker ”mammashaming” inte ta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.