Foto: Janerik Henriksson
Debattinlägg

”Hot och övergrepp mot romer får fritt spelrum”

Romer ·

”Romerna utsätts för olika typer av hatbrott i form av misshandel, hot, giftattacker, anlagda bränder av deras boenden utan att deras anmälan tas på allvar av polis och åklagare”, skriver Hans Caldaras

Om debattören

Hans Caldaras
Pedagog på Forum för levande historia

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Numera möter romer och icke-romer från bland annat Rumänien och Bulgarien här i landet exakt samma behandling som drabbade oss svenska romer in på 1960-talet; att avhysas från sitt boende titt som tätt, att ständigt leva med rädslan för att utsättas för våld av polis och hotfulla människor.

Romerna utsätts för olika typer av hatbrott i form av misshandel, hot, giftattacker, anlagda bränder av deras boenden utan att deras anmälan tas på allvar av polis och åklagare.

En man har sedan lång tid hotat med vapen EU-migranter i Kista. Han har hällt tändvätska på deras tält. Nyligen misshandlade han en äldre kvinna som satt vid Kista Tunnelbana.

Vid alla tillfällen har han efter omhändertagande av polis satts på fri fot och fått fortsätta med sina rasistiska övergrepp.

Var går gränsen för polisen tills han betraktas som brottsling och farlig? Ska ett mord begås innan man tar sitt ansvar?

De flesta romer som kommer till Sverige hoppas få ett tillfälligt jobb, men inser snabbt att det kan man glömma. De kan inte språket, och många har dålig utbildning, om någon alls.

Det enda val de står införär att sätta sig på en trottoar med en pappersmugg i hand i hopp om att förbipasserande lägger en slant. De sitter på samma fläck upptill femton timmar om dygnet oavsett väder och vind.

De saknar tak över huvudet och tvingas sova under bar himmel, även när snön yr. En del lyckas bygga sig kojor vid en skogsglänta för att skydda sig från vädrets onda krafter.

Men det dröjer inte länge förrän lagens långa arm tvingar dem i all hast lämna platsen, utan att erbjuda dem ett alternativt boende.

En studie har bevisat att få av EU-migranterna är offer för organiserade ligors avskyvärda agerande. 

I dagarna pågår det en massiv kampanj av Sverigedemokraterna, i samarbete med Stockholms lokaltrafik, på bland annat tunnelbananestationer, som riktar sig mot EU-migranter.

En propaganda som liknas vid nazisternas rasistiska propaganda som påbörjades i början på 30-talet i Tyskland. Ett oroväckande tecken, vad härnäst?

Föreningen HEM gör en enorm hjälpinsats i Stockholms län, med att lindra EU-migranternas lidande och finna lösningar som ger dem en human tillvaro.

Det som Stockholm och kommuner i landet borde hjälpa till med, men saknar resurser för, säger man. Trots att de ökade avhysningarna kostar miljonbelopp att utföra.  

Vi som är engagerade för utsatta romer, EU-medborgare, möter motstånd hos svenska förtroendevalda som inte vill att man ska ge dem hjälp eller skolgång medan de befinner sig här i landet, utan det ska ges i deras hemländer.

Och detta trots att man är medveten om att orsaken till att de söker sig till Sverige är på grund av att deras behov av en människovärdig tillvaro negligeras i hemländerna.    

Utanför min matbutik har det suttit en ung man en längre tid och som jag kommit i samspråk med. Han är från Rumänien, gift sedan tonåren med en jämnårig romsk kvinna och har tre barn. Han saknar yrkesutbildning.

Hans chans att få ett arbete i hemlandet är minimal, som rom står han mycket lågt i kurs på arbetsmarknaden:

”I mitt bröst bor det bara bekymmer. För mig finns ingen framtid, den är här och nu.  Därför kommer jag sitta här så länge jag behöver för att mina barn aldrig någonsin ska få samma helvete som jag.”

Nästan dagligen blir han under hot bortkörd av butiksföreståndaren. Grabben flyttar på sig, men när föreståndaren går för dagen intar han platsen igen.

Inte så sällan kommer då en av de anställda ut med en mugg kaffe och något ätbart. En värmande utsträckt hand som lindrar känslan av att vara ett jagat villebråd.

Ibland kan även en vänlig själ räcka honom en kasse med mat eller kläder och skor. Vid ett par tillfällen har han fått någons uttjänta mobiltelefon.

Men all denna omtanke överskuggas av folk som spottar på honom, kvinnor och män i alla åldrar som erbjuder honom pengar för sexuella tjänster, gör närmanden och tafsar på honom där han sitter.

Frågar om han vill följa med dem för en summa pengar. Han äcklas, men är totalt utelämnad och skäms för att kalla på hjälp eller på polis.

Hans berättelse förvånar mig, att det finns människor i Sverige som lever under välordnade förhållanden och som anser sig själva som civiliserade, saknar självaktning. Deras handlade vittnar om hur själsligt fattiga de är.

Föreningen HEM har gång på gång försökt få polisen att agera och ta hoten och övergreppen på allvar så att utpekade våldsverkare får rättslig påföljd, men som sagt utan resultat.

Hoten och övergreppen får fritt spelrum i och med att rasister får ta lagen i egna händer.

Vilket är skrämmande och totalt oacceptabelt i ett rättssamhälle som vårt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.