Foto: Fredrik Persson / TT
Debattinlägg

”Du kan visst lita på opinionsundersökningarna”

Valet 2014 ·

”Vi är inte nöjda med mätfelen, men vi fångade upp de centrala frågorna i årets riksdagsval och man kan lita på att opinionsundersökningar ger relevanta underlag”, skriver Torbjörn Sjöström.

I sin debattartikel på SVT Opinion aktualiserar artikelförfattarna felmarginalerna och nämner det faktum att det är 95 procents säkerhet att resultatet är inom spannet för felmarginalen, resultaten bör tolkas utifrån det perspektivet. Det är bra.

Samtidigt skall man komma ihåg att undersökningsföretagen historiskt sett varit mer exakta, kanske är det därför som man generellt glömmer bort det.

Novus senast publicerade väljarbarometer (lördag morgon), visade att det rödgröna ”blocket” skulle bli större än Alliansen, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans mindre än Alliansen, Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare. Feministiskt initiativ ökade i slutet, men inte komma in i riksdagen och alla allianspartier klarar 4-procentsspärren. Alltså förutsättningarna som ligger till grund för den regeringsbildning vi nu väntar på. Men alla underskattade Sverigedemokraterna.

Novus startade sin metodutveckling dagen efter valet. Tyvärr var det inte möjligt efter EU valet, bland annat det låga valdeltagandet på 50 procent är valen inte riktigt jämförbara.

Vi misstänker att vi råkat ut för något jag kallar misstroendeeffekt. Andelen som misstror massmedia är stor bland Sverigedemokraternas sympatisörer. Bland annat för att väljarbarometern genomförs på uppdrag av massmedia drabbar det även undersökningsföretagen.

I tidigare val brukar de som inte vill uppge partisympati vara relativt jämnt fördelade mellan partierna, men nu ser det ut som andelen Sverigedemokrater är överrepresenterade där.

När undersökningsföretagen kontaktar dem finns en rädsla för att partisympatin kan läcka ut och att man sedan kan bli uthängd som rasist.

13 procent av svenska folket är inte rasister, även om det är lätt att tro utifrån mediabilden. Inte ökad rasism som är huvudanledningen till varför Sverigedemokraterna ökar. Snarare en fråga om utanförskap, generellt missnöje med samhället och de övriga riksdagspartierna.

Vi såg att Sverigedemokraterna växte hösten 2012 när finanskrisen påverkade Sverige. Mer om orsaken till deras uppgång är något jag får adressera i en annan artikel. Vi måste bli tydligare i att berätta att alla svar är helt anonyma och inga personuppgifter sparas.

Metodutvecklingen är självklart inte beroende av att misstron, utan utformas för att kunna kompensera för detta.

Miljöpartiet överskattades, vi konstaterade en nedgång på två procentenheter de sista veckorna, men såg inte hela omfattningen på den. En femtedel av de som röstade på Miljöpartiet 2010 bestämde slutgiltigt först på själva valdagen den 14 september 2014.

Partiet har en hög andel tappade väljare från 2010 till 2014, framförallt till Socialdemokraterna. Eventuellt ändrade man åsikt på valdagen, vi är dock inte klara med vår analys.

Vi lärde oss mycket om detta nya undersökningsklimat och är inte nöjda med mätfelen, jag är säker på att mina kollegor i branschen känner detsamma.

Metoderna kommer att förfinas för att kompensera, men vi fångade upp de centrala frågorna i årets riksdagsval och man kan lita på att opinionsundersökningar ger relevanta underlag, även om de inte stämmer exakt på procenten.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.