Klimatdebatten väcker starka känslor, och två ingenjörers kritik mot de klimatmodeller FN:s klimatpanel använder sig av kritiserades hårt. Nu svarar de på en del av kritiken, och därmed sätter vi streck i debatten för denna gång. Foto: Johan Nilsson/TT
Debattinlägg

”Klimatvetenskapen har stora inneboende begränsningar”

”Om vi ska basera politiska beslut på modellernas uppskattningar så torde det vara viktigt att bilda sig en uppfattning om dess trovärdighet”, skriver artikelförfattarna i en slutreplik.

Om debattörerna

Erik Lundqvist
Civilingenjör, 30 års erfarenhet från kraft-och automationsindustrin
Elsa Widding
Civilingenjör, 25 års erfarenhet från energibranschen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Maths Nilsson invänder mot vårt påpekande att IPCC:s modeller har stämt dåligt med verkligheten.

Han bemöter inte sakfrågan och har missat att Michael Manns hockeyklubba ledde till en stor skandal inom forskarvärlden. Den har sedan länge förkastats av IPCC och av de flesta andra.

Forskningen är överens om att människan påverkar klimatet i värmande riktning genom fossilförbränning. I vilken grad tvistar dock de lärde. Klimatvetenskapen har stora inneboende begränsningar i hur man modellerar klimatet.

Det är anmärkningsvärt att man inte har kunnat förklara varken uppvärmningen under 1930-talet, avkylningen 1940-1975 eller pausen i uppvärmning mellan de kraftiga El Niño-åren 1997 och 2016.

Om vi ska basera politiska beslut på modellernas uppskattningar så torde det vara viktigt att bilda sig en uppfattning om dess trovärdighet.

Strålningsfysikaliskt gäller att en fördubbling av koldioxidhalten leder till en grads uppvärmning i atmosfären (klimatkänsligheten).

De larm som har kommit från FN:s klimatpanel bygger dock på modeller där man lagt in en hypotes om en positiv förstärkningseffekt som man tror att koldioxiden har på den dominerande växthusgasen vattenånga.

Hypotesen om en förstärkningseffekt från vattenångan har dock aldrig kunnat verifieras av faktiska observationer. Klimatkänsligheten enligt IPCC på 3 grader är en ren gissning.

Baserad på observationer är dock känsligheten liten och stämmer inte med modellernas förutsägelser. Mätningar visar att den globala uppvärmningen för de senaste 40 åren är 0.11 grader per 10 år, vilket indikerar en klimatkänslighet på cirka 1 grad.

Utöver att Maths Nilsson inte har koll på modellerna så bekräftar han med sitt inlägg att oron för en sammanblandning av miljö och klimat är befogad.

Det läggs allt mer resurser på att minska utsläppen av koldioxid och med dessa åtgärder tror man sig också kunna lösa miljöproblemen.

Risken är nu att världens länder spenderar tusentals miljarder dollar på att minska utsläpp av koldioxid på bekostnad av fattigdomsbekämpning och miljöproblem som kräver en lösning här och nu.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.