För två år sedan var Morgan Alling ute på en mission för att stoppa mobbning i skolan. Nu är hans uppdrag att göra något åt kränkande särbehandling och mobbning på våra arbetsplatser.
Foto: SVT
Debattinlägg

”Vårt syfte har inte varit att granska och utkräva ansvar”

Opinion ·

”Vårt syfte med programserien har inte varit att granska och utkräva ansvar i enskilda fall av mobbning och kränkningar”, skriver Mats Lundblad och Petter Bragée.

Om debattörerna

Mats Lundblad
Projektledare SVT
Petter Bragée
Ansvarig utgivare SVT

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Rigmor Tjerngren och alla andra som har utsatts för mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet, har naturligtvis rätt till upprättelse för det de utsatts för.

Det finns dock ingen motsättning mellan detta och det programserien ”Morgans mission” gör för att visa hur man kan arbeta förebyggande och öka kunskapen om den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

I den första säsongen av programserien arbetade Morgan Alling och forskaren Björn Johansson med en vanlig högstadieklass för att motverka mobbning och kränkningar i skolan.

Syftet med ”Morgans mission” denna säsong har varit att hjälpa ett antal vanliga svenska arbetsplatser. Morgan Alling och Stefan Blomberg visar att grogrunderna, för det som kan utvecklas till allvarlig mobbning, finns på alla arbetsplatser; upplevda orättvisor, ”vi-och-dom”-kultur, tuff jargong, brist på tillit och gemenskap, otydligt ledarskap, hur olösta sakkonflikter kan eskalera till personkonflikter och så vidare.

Vi har valt att närma oss ämnet på detta sätt för att nå en bred publik där så många som möjligt ska kunna känna igen sig i sin vardag på jobbet.

Vi har också valt att i första hand fokusera på förebyggande arbete för att det är där vi, inom ramen för en programserie, kunnat göra en skillnad på arbetsplatserna.

För den som själv har varit allvarligt drabbad och är insatt i ämnet kan detta naturligtvis upplevas som ”ytligt och TV-vänligt”.

Precis som på den skola där den första säsongen av ”Morgans mission” utspelade sig, har denna säsong haft en stor positiv inverkan på de arbetsplatser där vi spelat in – både hos medarbetare och ledning.

Vårt syfte med ”Morgans mission” har inte varit att granska och utkräva ansvar i enskilda fall av mobbning och kränkningar.

Inom ramen för en programserie hade det inte heller varit etiskt försvarbart att försöka ge oss in i något av alla de fall där mobbning leder till långtidssjukskrivning, utköp etcetera – med allvarliga trauman som följd.

Dessa fall kräver ett långsiktigt arbete och tar ofta flera år av professionella insatser att lösa.

Vi har också ambitionen att skapa en konstruktiv debatt om mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet.

Där är ”Morgans mission” en beståndsdel som förhoppningsvis kan engagera och öka medvetande hos en stor publik.

En annan del är SVT-nyheters satsning de senaste veckorna där olika fall av mobbning i arbetslivet granskats och där ansvariga myndigheter och politiker ställts till svars.

De som drabbats av mobbning och kränkningar i arbetslivet har rätt till upprättelse och vi har alla rätt till en bra psykosocial arbetsmiljö.

Det är vår förhoppning att ”Morgans mission” kan bidra till att så småningom nå dit.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.