Arkivbild från en föreläsning vid Stockholms Universitet. Foto: Erik G Svensson
Debattinlägg

”Inför en utbildning i pedagogik för högskolan”

Opinion ·

”Pedagogik är viktigt även i högskolan. Den gör kursuppläggen effektivare, och hjälper fler studenter att nå målen, klara sin utbildning och kanske få sitt drömjobb”, skriver Oscar Matti (L) och Anna Manell (L).

Om debattörerna

Oscar Matti
Liberala Studenter, riksstyrelseledamot
Anna Manell
Vice gruppledare (L) Uppsala

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Lärare på högskolan har i regel goda ämneskunskaper. Vad som däremot ofta saknas är pedagogisk utbildning. Många kan ändå ordna ett effektivt pedagogiskt upplägg på sin undervisning, men då hänger det bara på personliga egenskaper.

Alla har inte dessa med sig, och då beror den pedagogiska kvaliteten som studenterna möter helt på vem de råkar få som lärare. Det är dags att ändra detta, och införa en pedagogikutbildning för högskolelärare!

Studenter ska generellt sett vara självständiga i sina studier jämfört med gymnasiet och grundskolan. Dock blir deras förmåga att ta till sig kursinnehåll bättre om detta kommuniceras på ett pedagogiskt sätt.

Om föreläsningar är tydliga och effektiva, om kursen är pedagogiskt upplagd så kommer fler studenter kunna uppfylla målen.

Detta är viktigt för studenternas skull. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid. Om föreläsaren är otydlig eller om uppgifterna är oklara så kommer studenter från rikare, mer välutbildade familjer ha en fördel.

Ett pedagogiskt upplägg ger även studenter med sämre förutsättningar chansen att lära sig mer. Alla kurser är en form av investering från skattebetalarna. Ju fler studenter som faktiskt lär sig det de ska, desto bättre utdelning får vi.

Hur bra olika lärosäten klarar av det här varierar. Vad som behövs är därför en standardiserad lösning som höjer den pedagogiska kvaliteten på utbildningarna, utan att ta för mycket tid från det ordinarie arbetet med forskning mm.

Därför bör en allmän pedagogisk utbildning för undervisande personal på högskolan inrättas.

Exempel på mindre sådana finns vid vissa lärosäten, men de är överlag inte tillräckligt omfattande för att verkligen utveckla den pedagogiska kompetensen. Dessutom bör den pedagogiska kvaliteten bli en av utvärderingspunkterna för de olika utbildningarna.

Bristande pedagogisk kvalitet ska uppmärksammas, och följas av krav på åtgärder.

En sådan åtgärd kan vara att den undervisande personalen ska genomgå den pedagogiska utbildningen.

Utbildningen bör dock inte vara obligatorisk för all undervisande personal. Detta för att det kan försvåra tillgången till lärare, om inte tillräckligt många hunnit gått igenom den.

Däremot ska den vara ett standardverktyg för att avhjälpa pedagogiska brister, som i sin tur kommer visa sig i utvärderingen. Utbildningen bör utformas flexibelt, så att den kan läsas i långsammare takt och vid behov på distans.

Många på universitetet är förstås upptagna med forskning med mera, så deras möjlighet att gå en heltidsutbildning för att förbättra sin pedagogik är begränsade.

Det är viktigt att inte störa det arbetet, därför bör utbildningen är flexibel för att så många som möjligt ska kunna genomgå den.

Pedagogik är viktigt även i högskolan. Den gör kursuppläggen effektivare, och hjälper fler studenter att nå målen, klara sin utbildning och kanske få sitt drömjobb.

Kvaliteten på pedagogiken är alltför varierande idag, och vilken kvalitet du som student får beror nästan helt på turen. För att råda bot på detta är det dags att höja den pedagogiska kvaliteten, och införa en utbildning i pedagogik för högskolan!

På så sätt kan vi säkerställa att alla utbildningar verkligen håller måttet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.