Debattinlägg

Med skärpta straff för grooming kan vi få stopp på nätpedofilerna

GROOMING ·

Caroline Szyber (KD) om groominlagen:

Varje år anmäls 200 fall av nätgrooming, men en sammanställning visar att bara en person har fällts för enbart detta brott. Den tre år gamla groominglagen har med andra ord inte haft någon effekt. Maxstraffet för att ragga barn på nätet måste höjas. På så sätt kan vi få tag på gärningsmannen i ett tidigt skede – och därmed förhindra brott, skriver Caroline Szyber (KD).

Det har gått drygt tre år sedan det blev straffbart att söka kontakt med barn på nätet med syfte att utnyttja dem sexuellt, så kallad grooming. Det är tydligt att lagen inte har fått den effekt som det var tänkt.

Detta visades på ett tydligt sätt i veckans upplaga av Veckans brott. Leif GW Perssons granskning ger anledning för oss Kristdemokrater att återupprepa krav på en uppföljning av grooming-lagen – med konkreta ändringar som höjt maxstraff samt att kriminaliseringen måste kunna ske på tidigare stadium än i dag.

Leif GW Persson använde sig i programmet av pseudonymen Stina, som uppges vara 13 år, samt ”Julia” som också är 13 år. ”Stina” fick kontakt med bland andra vuxne Fredde, som erbjuder nakenbilder och vill att han och Stina ska kommunicera via webbkamera. Fredde verkar inte helt nöjd när Leif GW Persson dyker upp i webbkameran istället för en 13-årig flicka.

Veckans brott visar med all önskvärd tydlighet hur grooming kan fungera i praktiken. Vi vet att många unga tjejer och killar tar oerhört stor skada av dessa vuxna människors allvarliga brott.

Den 1 juli 2009 infördes grooming-lagen, som innebär att det blev straffbart att komma överens med barnet om att träffas samt därefter agera konkret för att träffen ska bli av. Sexualbrott mot barn som därefter utförs har varit straffbart sedan tidigare – grooming-lagen går helt enkelt ut på att straffa beteendet att ta kontakt med barn för sexuella syften.

Tanken är att kunna komma åt gärningsmännen i ett tidigare skede.

Tyvärr kan vi se att lagen inte har fått den effekt vi hoppades på. Varje år anmäls omkring 200 fall av grooming, men i en sammanställning visade det sig att endast en person har fällts för endast detta brott. Att antalet fall är betydligt vanligare än vad anmälningarna visar är ingen djärv spekulation. En undersökning som gjordes av BRÅ redan 2007 visar att varannan 15-årig flicka hade utsatts för någon form av sexuell kontakt av en vuxen via Internet.

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av lagen. Utvärderingen ska innehålla uppgifter om lagens tillämpning, vad som gör att så många ärenden skrivs av och vilka det är som är brottsoffer och misstänka. Det är mycket bra att det sker en sådan utvärdering. Men med tanke på det vi vet bör även tydliga initiativ tas till att faktiskt ändra lagen.

Kristdemokraterna anser att några saker specifikt bör ses över.
Maxstraffet för grooming bör höjas. Det är i dag ett års fängelse, men då grooming är att betrakta som förberedelse till en rad andra brott bör det mer likställas med andra förberedelsebrott. Så har till exempel förberedelse till mord och mord samma straffskala.

I praktiken blir straffet för förberedelse lägre än om gärningen har genomförts, men ger en möjlighet till längre straff och signalerar också brottets mycket allvarliga art. Som exempel kan nämnas barnpornografibrott som kan ge sex år. Det är därför inte rimligt att grooming bara kan ge max ett års fängelse. Med dagens rättspraxis innebär straffskalan för grooming att det i normalfallet bara utdöms böter.

Förberedelser för övergrepp bör dömas hårdare. Poliser som arbetar med denna form av sexualbrott signalerar andra problem med lagen, och dessa behöver vi lagstiftare agera utifrån.

I dag krävs det att barn och gärningsman ska bestämma tid och plats för ett möte, men också att gärningsmannen ska agera aktivt för att mötet verkligen ska bli av. Det finns problem med detta eftersom konversationen mellan barnet och den vuxne i det här skedet flyttas långt från sajter på nätet och i stället sker direkt mellan de berörda.

Detsamma gäller svårigheten att ha koll på om gärningsmannen agerar för att mötet ska ske, till exempel genom att boka en tågbiljett eller boka ett hotellrum. Det är svårt att i detta tidiga skede visa vilka syfte vuxna har.

Jag anser att vi behöver se över kraven så att det blir lättare att visa om en person medvetet vilselett barnet genom att exempelvis ha skapat falska identiteter för att kunna söka kontakt med barnet i sexuellt syfte. Syftet med grooming-lagen måste vara att få tag i gärningsmannen i ett tidigt skede – och därmed förhindra brottet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.