FN
Liberalernas Fredrik Malm (infällda bilden) vill att Sverige verkar för att lägga ner FN:s råd för mänskliga rättigheter. Foto: Tina Magnergård-Bjers/TT
Debattinlägg

”Lägg ner FN:s råd för mänskliga rättigheter”

”Sverige och likasinnade fria stater bör bilda en allians för att lägga ned MR-rådet och ersätta det med ett organ som har demokratikriterier så att stater som begår MR-övergrepp inte kan bli invalda”, skriver Fredrik Malm.

Om debattören

Fredrik Malm (L)
Utrikespolitisk talesperson

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

USA meddelade på onsdagen att man lämnar sin plats i FN:s Råd för mänskliga rättigheter.

Under lång tid har MR-rådet kritiserats för att länder som begår omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter är medlemmar, och att rådet agerar selektivt vad gäller vilka länder som kritiseras.

Kritiken mot MR-rådet är i högsta grad befogad. Rådet har inte blivit en aktör för att driva arbetet för människorätten framåt, utan i stället en institution där auktoritära stater och diktaturer håller varandra om ryggen för att blockera kritik och fördömanden. Detta är oacceptabelt.

MR-rådet har valt att ensidigt fokusera på Israel. Det kan pågå folkmord, massakrer och massiva övergrepp runt om i världen utan att MR-rådet levererar fördömanden eller ens tar upp frågorna på möten.

Arbetsformerna är ofta bisarra där auktoritära stater försöker tysta talare på sammanträdena. Tidigare fanns i FN en MR-kommission. Den blev kraftigt kritiserad för undfallenhet gentemot diktaturer.

Till slut fick tillräckligt många medlemsstater nog. Ett reformarbete tog vid som resulterade i att det nuvarande MR-rådet bildades på våren 2006. Men vi ser idag hur MR-rådet inte har blivit annorlunda än dess föregångare. Problemen kvarstår.

Det räcker att titta på vilka medlemsstater som är medlemmar i MR-rådet. Där återfinns bland andra Saudiarabien, Kuba, Kina, Venezuela, Qatar, Förenade Arabemiraten och Egypten. Inget av dessa länder är demokratier och samtliga beskylls de för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Från Liberalernas sida har vi länge uttryckt kritik mot MR-rådet. När den förra alliansregeringen beslutade att Sverige skulle kandidera för en plats i MR-rådet var Liberalernas uppfattning att Sverige skulle använda platsen till att driva på för en genuin förändring av MR-rådets arbete.

Sverige röstades bort, vilket i sig är en indikation på att de stater som tydligast driver just MR-frågor får svårare att bli invalda.

När USA lämnar MR-rådet innebär det att FN:s arbete för mänskliga rättigheter kommer att fortsätta vara irrelevant.

Sverige och likasinnade fria stater bör bilda en allians för att lägga ned MR-rådet och ersätta det med ett organ som har demokratikriterier så att stater som begår MR-övergrepp inte kan bli invalda.

Då kan FN bli en relevant aktör för frihet och mänskliga rättigheter. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.