Debattinlägg

Mursis fall visar att demokrati är mer än bara val

MURSIS FALL ·

Sameh Egyptson om avsättningen av president Mursi:

För att en demokrati ska fungera måste det finnas demokratiska grundprinciper, och dessa finns inte på plats i Egypten. Det egyptiska folket har avsatt en diktatorisk president och jag bugar mig för deras mod, skriver Sameh Egyptson.

Avsättningen av Mursi är kanske ett angrepp mot den etablerade västvärldens demokratiska regler men den är en seger för egyptisk demokrati och den egyptiska revolutionen. De demokratiska reglerna i väst är ett resultat av flera inbördeskrig i Europa och USA, revolutioner och inte minst världskrigen som kostade miljontals människoliv. Reaktionen från Sverige, EU och USA mot avsättningen av president Mursi är naiv. Under det gångna året då Mursi styrde landet har Sverige, EU och USA varit tysta när Mursi brutit mot demokratiska regler och mänskliga rättigheter.

Nu undrar jag om Sverige, EU och USA har återgått till sin gamla strategi och stödjer stabilitet (t.ex. Mubarakregimen) på bekostnad av demokrati och mänskliga rättigheter.

Mursi lovade sitt folk och de demokratiska krafterna som låg bakom den egyptiska revolutionen att han ska leda Egypten till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. När han kom till makten förrådde han sitt folk och revolutionen och styrde landet med ett diktatoriskt dekret och en sekteristisk konstitution. Han var ovillig till dialog och inkapabel att styra landet. Folket krävde nyval, men han lyssnade inte. Egypten var på väg mot kaos, inbördeskrig och hunger.

Avsättningen av Mursi skedde med brett stöd från det egyptiska folket. När Mursi höll sitt sista tal till nationen på tisdag, efter att han fått tidsfrist både från folket och senare från militären, avvisade han kraven på avgång och hävdade att han skulle offra sitt blod för att sitta kvar vid makten. Då samlades representanter från olika egyptiska samhällsorgan, politiska partier och demokratirörelsen. De kom överens om ett dekret som innehöll en avsättning av Mursi samt en färdplan för bildandet av en demokratisk konstitution samt nytt president- och parlamentsval under internationell bevakning. Militärchefen läste upp dekretet på TV och förklarade att de var tvungna att lyssna till det egyptiska folket och deras krav på en ny färdplan som inte innefattar Mursi som president.

En civil övergångsregering med olika experter ska tillsättas med fullmakt. Han lovade också att militären ska inte blanda sig i det kommande regeringsarbetet. Efter detta talade Mohamed El-Baradei som var generaldirektör för FNs atomenergiorgan IAEA 1997-2009 och fick Nobels fredspris 2005. Han fick mandat att vara med och skriva dekret och forma färdplanen, av en majoritet av den politiska oppositionsrörelsen. I sitt tal sade han att avsättningen av Mursi är nödvändig för demokrati i Egypten. Författarinnan, Sekinna Foad, politisk liberal aktivist som representerar de egyptiska kvinnorna, talade också och krävde att kvinnorna ska få sin plats i framtiden. Hon betraktade Mursis år vid makten som en mörk period i Egyptens historia. Från Islamisternas sida talade ordföranden för al-Nour partiet, det största salafistpartiet i Egypten, och det starkaste stödpartiet till Muslimska brödraskapet och också de godkände dekretet. Från sociala och politiska nätverk talade också grundaren till rörelsen Tamrod, ”Rebellerna” som samlade miljontals underskrifter och lika många demonstranter på olika torg runt om i Egypten de senaste dagarna. Den koptiska påven och den stora Imamen av al-Azhar godkände också färdplanen med sina tal till nationen.

För att västerländska demokratiska regler ska kunna följas måste också andra demokratiska grundprinciper finnas på plats och det fanns inte i Egypten. Mursi svek sina väljare på väsentliga punkter och höll på att göra Egypten till en diktatur liknande den som finns i Iran. Folket drog tillbaka sitt stöd och lät inte honom fullfölja sin mandatperiod. De lyckades med det som det tyska folket inte lyckades med med Hitler, som också var folkvald.

Det egyptiska folket har lärt sig att man inte behöver vara förtryckt och det måste respekteras av övriga världen. De lyckades avsätta en diktatorisk president på tre dagar. Jag bugar mig för deras mod och beslutsamhet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.