Johan Pehrson (L) vill se ett tydligare och tidigare ingripande från samhället för att stoppa kriminaliteten bland unga. Foto: TT
Debattinlägg

”Dags för ett nationellt avhopparprogram för kriminella”

Uppdaterad
Publicerad

Jag har i stort sett besökt varenda svenskt fängelse och många institutioner för barn. Det har aldrig hänt att någon påtalat för mig att de sitter där för att någon ingripit för tidigt och för tydligt. Tvärtom, skriver debattören.

Om debattören

Johan Pehrson (L)
Rättspolitisk talesperson

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När inte föräldrar klarar sitt basala föräldrauppdrag att fostra sina barn till att inte skada andra så måste samhället gripa in tydligare och tidigare än vad som sker idag.

Vi måste bekämpa själva orsakerna till att unga börjar begå brott. Och då måste vi börja redan i förskolan och skolan, se till att unga blir rustade för att komma i arbete och dra nytta av det civila samhället.

Vi måste också agera här och nu mot den kriminalitet som allt yngre människor står för.

Jag har i stort sett besökt varenda svenskt fängelse och många institutioner för barn. Det har aldrig hänt att någon påtalat för mig att de sitter där för att någon ingripit för tidigt och för tydligt. Tvärtom.

Deras historier visar på årtal av missriktad välvilja inbyggd i socialtjänstlagen och brottsbalken.

Låt mig peka på några få av de åtgärder vi liberaler ser som nödvändiga:

1. Lagarna måste skrivas om vad gäller barn och ungdomar som begår brott. Det svenska 1970-tal som socialtjänsten formades i finns inte längre. Tanken om att till exempel föräldrar alltid måste ge sitt samtycke till åtgärder när barn i 12-13 årsåldern rånar, säljer droger eller bär vapen är ohållbart. Tvångsomhändertagande som yttersta verktyg används oftast när det är för sent. Möjligheterna till mellantvång är alltför begränsade.  Alltför ofta stoppar kommunernas ekonomi progressiva önskningar om mer omfattande ingripande.

2. Vård i hemmet är oftast något som tillgrips såsom en menlös budgetlösning. Det får inte vara en rättighet för föräldrar att vägra insatser från socialtjänsten. Barnens rätt till hjälp måste väga tyngre än förälderns rätt att säga nej 2019.

3. Straffrabatten för unga mellan 18-21 år måste förändras. Nu ansluter allt fler till tanken om att ta bort den helt för grövre brott. Med den ganska givna socialpedagogiska metodiken om att bättre stämma i bäcken.

4. Socialtjänsten och kommunen måste åläggas ett brottsförebyggande uppdrag. Krav på snabba insatser vid brott måste vässas. Åtgärder inom 48 timmar måste bli regel, inte ett undantag.

5. Ungdomsövervakning måste på plats snabbt eftersom ungdomsvården och ungdomstjänsten alltför ofta inte är tillräckligt ingripande på skala för repression. Att kriminalvården ansvarar för denna nya påföljd är ingen nackdel utan snarare en garanti för kvalitet.

6. Skärp straffen för de personer som rekryterar unga till kriminalitet. Idag blir unga billig – och i praktiken ofta straffri – kanonmat för de kriminella gängen i deras verksamhet. Sämre miljö finns som bekant inte för en ung person i Sverige.

7. Skärp straffen för hantering av sprängämnen och handgranater, vapenämnen samt smugglingen av vapen till Sverige. Tullen får nu nya resurser i budgeten för 2020, men måste också ges uppdrag och befogenhet att arbeta med utförsel av stöldgods.

8. Staten måste medfinansera, eller helt ta över kostnaden, för omhändertagande av unga inom tvångsvården. Idag klarar inte många mindre kommuner som redan går på knäna att ta dessa kostnader. Detta är en del tillsammans med andra i de partiöverläggningar som just nu pågår om gängbrottsligheten i Sverige.

9. Skärp straffen för överlåtelse av narkotika. HD:s förändrar praxis ligger bakom mycket av dagens problem. Jaga narkotikans profitörer, vårda missbrukaren.

10. Skärp straffen för övergrepp i rättssak. Utred och genomför kronvittnen, anonyma vittnen och tillåt rak åtalsförhandling för att komma åt gängen.

11. Underlätta avlyssning genom hemlig dataavläsning och se till att avlyssning och kameraavläsning kopplas till person snarare i plats vid misstanke om grova brott.

12. Vi måste skapa ett nationellt avhopparprogram. Den som märker att det blir jobbigt att vara kriminell tidigare i livet ska erbjudas det bästa möjliga för att själv kunna kliva av sin kriminella livsstil.

Det krävs stora insatser under 15 års tid för att bryta dagens utveckling i Sverige. Det kommer att kosta miljarder. Alternativet är dock alltid än mer kostsamt såväl ekonomiskt och socialt.

Alla satsningar måste dock bygga på tidigare och tydligare insatser. Den missriktade välviljans tid är förbi.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Ung och kriminell

Mer i ämnet