Gudrun Schyman och Fi vill inte se Nordiska Motståndsrörelsen på Gotland – om det ändå blir så bojkottar partiet Almedalsveckan. Bilden togs när MNR demonstrerade på 1 maj i Falun. Foto: Ulf Palm/TT

”När nazisterna hotar demokratin”

Publicerad

OPINION · ”NMR är inte en demokratisk rörelse och det är inte svårt att förstå varför många känner sig hotade”, skriver Gudrun Schyman.

Gudrun Schyman
Partiledare, Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ kommer att bojkotta Almedalsveckan om inte beslutet att upplåta plats och utrymme åt den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen ändras. Varför det, kanske någon undrar.

Är det inte just vi som ska ta debatten genom att vara på plats? Det kan man naturligtvis tycka.

Självklart ligger det nära till hands att tänka att det är just vi/F! som ska befria varje kvadratcentimeter av Gotland från nazism. Men det finns en hake.

Många, bland annat våra medlemmar, känner sig hotade. Och det med rätta. Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, anser att vi som vill se ett samhälle med mångfald bedriver folkfientlig verksamhet och ska straffas.

NMR vill omdana samhället – från liberal demokrati till folkdemokrati.

Sverige, och Norden, ska bli ett eget land där enskilda personers frihet inte är reservationslös utan kommer att inskränkas om friheten missbrukas genom att samma personer bedriver folkfientlig verksamhet.

Folkfientlig verksamhet är att delta i sammanslutningar som aktivt verkar för massinvandring och rasblandning. Detta betecknas av NMR som organisering av folkmord på de nordiska folken.

Personer som fattar beslut om, försvarar eller genomför det nu pågående folkmordet på de nordiska folken ska granskas och kunna fällas av en särskild domstol och som konsekvens av sina brott bli fråntagna sitt medborgarskap.

NMR arbetar för ett totalstopp av all utomnordisk invandring, utan undantag. Utomnordiska invandrare som redan är här ska skickas tillbaka till de länder de kom från.

Man vill upprätta ett statligt institut som ska arbeta effektivt och som med moderna genetiska profileringar ska kunna rasbedöma samtliga människor som fått svenskt medborgarskap efter 1975. De som kommit innan förlorar sitt medborgarskap om de döms för folkfientlig verksamhet (se ovan).

Det här är bara några utdrag ur den politik som är NMR:s plattform. Det går att läsa innantill på deras hemsida.

Det är inte svårt att konstatera att detta inte är en demokratisk rörelse och det är inte svårt att förstå varför många känner sig hotade.

F! har sedan länge påtalat att nazisternas närvaro utgör ett allvarligt hot mot demokratin och att konsekvensen blir en begränsning av det offentliga rummet för alla som är direkt föremål för NMR:s hat och våld; hbtq-personer, romer, judar, muslimer, rasifierade personer och naturligtvis också för oss som är nazismens politiska motståndare, vi som är feminister, antirasister och antifascister.

Vi har kritiserat den svenska regeringen för att Sverige inte, som många andra länder, förbjuder nazistisk organisering och vi vädjar nu till alla demokratiska krafter som har tänkt att utnyttja sina fri- och rättigheter på Gotland i sommar – påverka ansvariga arrangörer så Almedalen blir den demokratiska frizon som många av oss uppskattar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.