Spruta
Foto: Claudio Bresciani/TT
Debattinlägg

”Vem vågar vaccinera sig?”

Narkolepsi ·

”Vi anser att så länge man inte vet vad i vaccinet som orsakade narkolepsi så finns det också risk att ett vaccin baserat på samma prototyp som Pandemrix också medför samma biverkan”, skriver Margareta Eriksson och Marie Olsson.

Om debattörerna

Margareta Eriksson
Mamma till drabbad, ordförande Narkolepsiföreningen
Marie Olsson
Mamma till drabbad, vice ordförande och sekreterare Narkolepsiföreningen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Trehundrafemtio barn och vuxna fick narkolepsi när de vaccinerade sig mot svininfluensan 2009. Läkemedelsbolaget som tog fram vaccinet då heter GlaxoSmithKline.

Nu har samma läkemedelsbolag – och samma prototyp för vaccinet – upphandlats av staten för 340 miljoner kronor inför framtida pandemier.

Samtidigt vill staten inte ens ersätta dem som blev livstidssjuka vid senaste massvaccineringen.

Vem kommer våga vaccinera sig vid nästa pandemi när staten inte tar sitt fulla ansvar för eventuella biverkningar ett vaccin kan medföra?

Det är klarlagt att Pandemrix orsakade narkolepsi, men det är fortfarande oklart vad i Pandemrix som orsakade denna allvarliga biverkan.

Det pågår för närvarande ett flertal forskningsprojekt runtom i världen för att klargöra det.

Vi anser att så länge man inte vet vad i vaccinet som orsakade narkolepsi så finns det också risk att ett vaccin baserat på samma prototyp som Pandemrix också medför samma biverkan.

Narkolepsi är en allvarlig neurologisk sjukdom där systemet för vakenhet och sömn är satt ur funktion.

Att vara trött dygnet runt, ha stora svårigheter att sova på nätterna (trots att man är trött), ha hemska hallucinationer och dessutom inte kunna bli glad och skratta utan att falla ihop – så ser livet ut för många av de drabbade.

När staten upphandlat vaccinet så har man sett till den samhällsekonomiska nyttan av vaccinet och, tyvärr, inte till det lidande eventuell biverkan kan medföra för enskilda individer. Men för var och en så är det förmodligen viktigare att få leva ett friskt liv, utan livslång biverkan, än att till exempel samhällets kostnad för antalet frånvarodagar under en pandemi minskar.

Tyvärr är vår erfarenhet också att om man får en allvarlig biverkan av ett pandemivaccin så är hjälpen från den svenska staten väldigt bristfällig. Efter vaccinationskampanjen så tvår man sina händer och anser att staten har inget ansvar i det som hände.

Staten förespråkar ett ersättningstak, vilket innebär att de värst drabbade kan få leva sina liv under svåra ekonomiska omständigheter.

Med tanke på hur svenska staten behandlat de narkolepsidrabbade, tror vi det blir svårt att få svenska folket att vaccinera sig med ett vaccin som fortfarande bygger på samma prototyp som Pandemrix.

Ett steg i rätt riktning vore att staten först och främst tar sitt fulla ansvar och ger de drabbade det stöd de behöver. Det borde vara det första steget – inte att köpa in nya pandemisprutor.

Om narkolepsi

Narkolepsi uppstår när hjärnan har brist på ett ämne som gör att du håller dig vaken och hjälper till att styra din sömn. Bristen uppstår som en reaktion i infektionsförsvaret, det så kallade immunsystemet.

För några år sedan ökade antalet fall av narkolepsi bland barn och ungdomar i Sverige. Det finns ett samband mellan ökningen och den allmänna vaccineringen mot svininfluensa med vaccinet Pandemrix, som året innan hade genomförts i Sverige.

Källa: Vårdguiden 1177

En opinionsundersökning som SVT Nyheter beställt av Novus visar att över hälften av svenskarna inte skulle vaccinera sig om leverantören av pandemivaccinet är detsamma som förra gången. Bara 2 av 10 svarar att de skulle ta vaccinet.

Källa: SVT Nyheter

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.