Palestinska barn leker på gatan. Soluppgång över staden Beit Hanoun, Gazaremsan. Söndagen den 19:e oktober 2014. Foto: Khalil Hamra/TT
Debattinlägg

”Nordiska rådet – följ Sveriges exempel och erkänn Palestina”

Publicerad
Mellanöstern ·

”De nordiska länderna bör gemensamt – och genom EU och FN – vara med och pressa på för ett globalt utvidgat erkännande, som kommer att kunna skapa balans i förhållandet mellan Israel och Palestina”, skriver vänstersocialistiska gröna gruppen (VSG) i Nordiska rådet.

Om debattören

Høgni Hoydal
Ordförande vänstersocialistiska gröna gruppen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När Sveriges utrikesminister Margot Wallström har kritiserats för att det svenska erkännandet skulle ”skada” fredsprocessen mellan Israel och Palestina, har hon svarat: Vilken fredsprocess?

Fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestinahar ju i stort sett helt avstannat, förhandlingarna har drabbats av ständiga bakslag och sammantaget har det haft fatala följder för befolkningarna och hoppet om fred, trygghet och fredlig samexistens.

En viktig förklaring till de kapsejsade förhandlingarna är de ojämnt vägande styrkeförhållandena mellan de två folken. Därför har vänstergruppen i Nordiska rådet inför mötet i Stockholm i dag, lagt fram en motion där vi uppmanar alla nordiska länders regeringar och parlament att följa Sveriges exempel och erkänna Palestina som självständig stat.

Genom ett erkännande skulle man få en helt annan möjlighet att främja visionen om en tvåstatslösning som en lösning på Israel-Palestina-konflikten.

De nordiska länderna bör också gemensamt – och genom EU och FN – vara med och pressa på för ett globalt utvidgat erkännande, som kommer att kunna skapa balans i förhållandet mellan Israel och Palestina.

Över 130 länder har hittills erkänt Palestina som stat – senast Sverige, Island och Thailand. Tidigare har bland andra Tjeckien, Ungern, Malta och Polen formellt erkänt en palestinsk stat.

Alla nordiska länder bör därför följa Islands och Sveriges exempel för att stötta utvecklingen till förmån för ett självständigt Palestina, som kan existera bredvid Israel – bägge två som likvärdiga och fredliga grannar.

Erkännande är en naturlig följd av att bland andra Danmark, Norge och Island, i linje med flera västländer, som Storbritannien, Frankrike och Spanien, har uppgraderat de palestinska förbindelserna till endera beskickning- eller ambassadstatus.

Ett erkännande av en självständig palestinsk stat kommer att ge möjlighet att använda den juridiska och principiella grundlagen, som redan finns i FN:s resulutioner.

Den 29 november 2012 röstade FN:s generalförsamlingmed ett överväldigande flertal för att erkänna Palestina som suverän och oavhängig stat. Palestina fick en ny status som icke-medlemstat och fullt medlemskap till flera FN-organisationer. Alla nordiska länder röstade för dessa inval.

Palestina är i färd med en normalisering i förhållande till FN och har ansökt om medlemskap i ytterligare FN-organisationer. Senast blev Palestina upptaget i Unesco. Omröstningen i Unesco visar att EU är på väg att erkänna Palestina. Elva EU-länder röstade för, fem emot och elva avstod.

Ett erkännande av Palestina som självständig stat kommer dessutom att verka i förlängningen av Säkerhetsrådets centrala resolutioner 242, 338 och 1397.

Palestina har sedan 1988 haft observatörsstatus i FN. FN:s resolution 242 kräver israeliskt tillbakadragande från palestinskt territorium till 1967 års gränser och understryker respekten och erkännandet av suveränitet, territoriell integritet och opolitisk oavhängighet för alla stater.

Israels och Palestinas gränser är oklara och ett led i fredsförhandlingarna. Erkännandet ska därför gälla det territorium som är definierat av gränserna från sexdagarskriget 1968, det vill säga ett territorium som omfattar Västbanken inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan med tillhörande kustområde.

Vi uppmanar nu Nordiska Rådets medlemmar, alla de nordiska ländernas regeringar och parlament, att erkänna Palestina som suverän och självständig stat.

Vi uppmanar också israeler och palestiner att – med all hjälp från de nordiska länderna- arbeta för fred och försoning genom fredsavtal baserat på internationell rätt och FN:s resolutioner, till ömsesidigt erkännande av staten Israel och staten Palestina.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Israel/Palestina-konflikten

Mer i ämnet