vapen
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Debattinlägg

”Vapendirektivet siktar fel”

Vapendirektiv ·

”Problemet är inte själva vapnet. Skjutvapen är bara farliga i händerna på de individer som inte bör äga vapen”, skriver företrädare för partiet Medborgerlig Samling.

Om debattörerna

Kai Rämö
medlem Medborgerlig Samling
Lotta Dalenius
medlem Medborgerlig Samling
Edward Nordén
styrelseledamot Medborgerlig Samling Skåne

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Efter terrordåden i Paris 2015 beslöt EU-kommissionen att lägga fram ett förslag på nytt EU-direktiv angående vapen. Liknande förändringar hade redan föreslagits 2013 av EU-kommissionär Cecilia Malmström (L) men röstades då ner.  Arbetet var så brådskande att man inte ansåg sig ha tid för en ordentlig konsekvensanalys innan förslaget släpptes.

Nu gör EU-kommissionen ett nytt försök att skärpa kraven för innehav av vapen. Vapendirektivet syftar till att reglera vapen som används i skjutningar, rån och annan brottslighet.

Dessa är nästan uteslutande olagliga, insmugglade och inte lagligt innehavda vapen. I förslaget som lagts blandas dock laglydiga sportskyttar, jägare och näringsidkare i vapenbranschen ihop med kriminella och terrorister.

Det är ovanligt att legala vapen stjäls i Sverige. Vapenhanteringen är ställd under strikta regler. Ett krav på en legal vapenägare i Sverige är att vapnen ska förvaras i vapenskåp för att förhindra stöld. Utan vapenskåp, inget vapen.

Problemet är inte själva vapnet. Skjutvapen är bara farliga i händerna på de individer som inte bör äga vapen.

I Sverige har vi redan en väl fungerande lämplighetsprövning av vapenägare. Den är utformad så att vapenägare flaggas upp som olämpliga så snart som de har begått någon form av allvarlig brottslighet, med följden att vapenlicensen omedelbart återkallas och vapnen hämtas av polisen.

I sitt remissvar angående förslaget till EU-direktivet menar Brottförebyggande rådet, BRÅ, att den föreslagna skärpningen av lagen inte kommer att ha någon märkbar effekt på den mycket allvarliga brottslighet som man vill få bukt med. Enbart detta konstaterande från BRÅ borde vara en grund till att inte gå vidare med förslaget.

EU:s vapendirektiv är fortfarande ett förslag. Men Polismyndigheten verkar tyvärr redan ha anammat det som redan införd lag.

Flertalet licensansökningar har redan avslagits med hänvisning till den kommande föreslagna lagstiftningen trots att densamma inte ens trätt i kraft ännu.

Det har gått så långt att inrikesminister Anders Ygeman har varit tvungen att klargöra att tillståndshanteringen skall ske enligt nu gällande lagstiftning och inte framtida. Att detta ens behövs påtalas är rättsäkerhetsmässigt oroande och reser allvarliga frågor om Polismyndighetens objektivitet och saklighet i frågan.

Vi i Medborgerlig Samling anser att lagar ska vara ändamålsenliga och fylla sina funktioner. Lagar som utgör symbolpolitik och drabbar skötsamma medborgare negativt är inte acceptabla.

Istället för vapendirektivets förslag förordar vi följande:

*Licensprövning för vapenägande ska utgå från individens lämplighet. En lämplig individ ska få köpa jaktvapen enligt Naturvårdsverkets riktlinjer samt sportskyttevapen enligt respektive nationella förbunds regler och reglementen.

*Personer som Polismyndigheten finner lämpliga för vapeninnehav ska få införskaffa sitt vapen med ett enkelt anmälningsförfarande från vapenhandlaren. Det torde räcka för all jakt och sportskytte i normal omfattning för de allra flesta vapeninnehavare.

*Femårslicenserna och synnerliga skäl för vissa sportskyttevapen ska avskaffas, då dessa skapar en onödig belastning för tillståndsenheterna.

*Därtill ska fokus på illegala vapeninnehav ökas och straffsatserna skärpas.

Medborgerlig Samling vill att samhället ska agera kraftfullt mot användning av vapen i brottsliga sammanhang. För detta behövs lagar och regler som inte drabbar skötsamma sportskyttar och jägare.

Nuvarande förslag till vapendirektiv missar tyvärr måltavlan och borde därför skrotas.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.