Foto: Daniel Ochoa de Olza
Debattinlägg

”Obarmhärtigt mot tiotusentals barnlösa”

Publicerad

FÖRÄLDRASKAP · ”EU-kommissionen måste slänga det abortfientliga lagförslaget i papperskorgen, där det hör hemma”, skriver Birgitta Ohlsson och Jenny Sonesson från Folkpartiet.

Om debattörerna

Birgitta Ohlsson
EU- och demokratiminister (FP)
Jenny Sonesson
Kandidat Europaparlamentet (FP)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

25 maj är det både Mors dag och val till Europaparlamentet. Allt fler blir mödrar med hjälp av assisterad befruktning. Glädjande nog föreslog en utredning nyligen att även ensamstående kvinnor i Sverige ska få möjligheten till insemination.

Fler än fyra miljoner barn har fötts i världen efter IVF, och över 40 000 bara i Sverige. I flera EU-länder utgör IVF-barnen upp till fyra procent av alla födslar. Men mörka krafter mobiliserar mot dessa efterlängtade barns existens.

Just nu behandlas namninsamlingen ”One of us” i EU. Det är ett medborgarinitiativ från antiabortorganisationer som Ja till livet, och stöds av katolska kyrkan. Uppropets syfte är ett förbud mot att mänskliga embryon förstörs.

EU-kommissionen har fram till den 28 maj på sig att besluta hur frågan ska hanteras.

Om lagförslaget går igenom sätter det krokben för provrörsbefruktningar och fertilitetsforskning, men även för livsviktig stamcellsforskning.

Alla befruktade ägg från en kvinna kan inte återföras till en livmoder och leda till en graviditet, stamceller kommer i de flesta fall från dessa överblivna embryon.

One of us riktar obarmhärtigt udden mot tiotusentals ofrivilligt barnlösas längtan. Allt fler européer har svårt att bli föräldrar på naturlig väg, uppskattningsvis är så mycket som 15 procent av alla par drabbade.

EU-kommissionen måste slänga lagförslaget i papperskorgen där det hör hemma.

Lagförslaget bör även ses i ljuset av unionens långsiktiga tillväxt. Allt färre skattebetalare ska försörja allt fler äldre. Därmed ökar välfärdsutgifterna markant, speciellt pensioner och sjukvårdskostnader.

År 2012 nådde inte ett enda EU-land upp till siffran 2,1 födda barn per kvinna, det som krävs för att befolkningen ska hållas konstant. Forskning visar att om nativiteten är lägre än 1,5 ökar andelen äldre i befolkningen snabbt.

Norra Europa och vissa västeuropeiska länder har rimliga nivåer, medan födslotalen är under 1,5 barn i tyskspråkiga länder, Syd-, Central- och Östeuropa. I Portugal, Polen, Spanien, Grekland, Slovakien och Ungern är siffran endast 1,3.

Eurostat har gjort alarmerande prognoser som varnar för att en rad EU-länders befolkningar kan minska med över 30 procent fram till 2080.

Statistik visar att politik som konserverar könsroller och hålla kvinnor vid spisen paradoxalt nog minskar barnafödandet.

OECD pekar på att barnafödande främjas av att båda könen kan kombinera arbete med familj, särbeskattning, barnbidrag och betald föräldraledighet.

Sambandet mellan att kvinnor förvärvsarbetar, tillgång till offentlig barnomsorg och nativitet är positivt om man granskar data från unionens medlemsstater.

Länder som ger utrymme till familjekonstellationer bortom äktenskapet har en högre nativitet, enligt såväl EU-kommissionen som OECD.

I Sverige, Frankrike, Danmark, Storbritannien och Belgien har nästan hälften av barnen föräldrar som inte är gifta, och samtidigt ligger födslotalen över EU-genomsnittet.

Fler ensamstående kvinnor får barn via insemination och även de som inte definierar sig som heterosexuella bildar stjärnfamiljer.

Mångfacetterat föräldraskap ska bejakas i en tid då unkna föreställningar om att helga trånga könsroller och äktenskapet vinner terräng.

Ungerns nya grundlag slår till exempel fast att äktenskapet endast är ämnat för kvinna och man.

HBTQ-personers barnlängtan och provrörsbefruktning brännmärks som onaturligt av högljudda röster på högerkanten.

Och konservatism och högerextremism vill genom abortförbud tvinga kvinnor att bli mödrar mot sin vilja.

EU är ett Jurassic Park som förgummas och förgubbas.

I ett åldrande Europa tar Folkpartiet strid för människors barnlängtan oavsett fertilitet, sexuell läggning och civilstånd. I vårt Europa ska fler få bli mammor – när de själva vill.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

EU-valet 2014

Mer i ämnet