Lars Gårdfeldt i Uppdrag granskning 28 maj.
Lars Gårdfeldt i Uppdrag granskning 28 maj. Foto: Uppdrag granskning
Debattinlägg

”För dig verkar jag inte ens existera, Lars Gårdfeldt”

Svenska kyrkan ·

”Du väljer att bortse från att vi är ganska många som betecknar oss som i huvudsak homosexuella, men som väljer ett liv i celibat, utifrån hur Gud har skapat människan och Guds ords beskrivning av äktenskapet”, skriver prästen Erik Johansson.

Om debattören

Erik Johansson
Präst i Svenska kyrkan och 1:e vice ordförande i Frimodig kyrka

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Bäste Lars Gårdfeldt,

Det är ju faktiskt ett ganska skojigt grepp du i din debattartikel på SVT Opinion tar till när du lånar Astrid Lindgrens sagofigurer till din klagolåt över oss som tycker annorlunda än du själv. Och du får förstås gärna fortsätta där i din sagovärld. Själv föredrar jag verkligheten.

Du väljer en ganska hånfull ton när du liknar min kommentar i Dagen vid Lönnebergas Krösa-Maja. Det har du all rätt att göra, men det är två perspektiv som du mycket väl känner till, som du väljer att bortse från:

Det jag reagerade emot var inte kyrkomötets beslut från 2005 (den upprördheten har för länge sedan lagt sig), utan det dokument som kyrkokansliet häromdagen skickade ut till pressansvariga, informatörer och kyrkoherdar inom Svenska kyrkans stift och församlingar.

I det dokumentet förvrängs innehållet i kyrkomötets beslut från 2005 och tillämpas på ett sätt som snarast uppmuntrar till angiveri av de präster som företräder en minoritetsuppfattning.

Den känslan är inte mindre efter att ha sett dig själv och ärkebiskopen uttala er i Uppdrag gransknings program den 28 maj.

Det är ju nämligen så att kyrkomötet 2005 beslutade att också de präster som för sitt samvetes skull eller av andra skäl inte kan tänka sig att välsigna enkönade par ska har full rätt att avstå från den sortens välsignelseakter.

Men detta nämner inte kyrkokansliet något om i sitt utskick. Inte heller ärkebiskopen tycks komma ihåg att det faktiskt ingick som en del av beslutet när det fattades.

I stället ger han klart besked om att dessa präster bör anmälas till respektive domkapitel för att ärendena ska kunna utredas. Att som högste företrädare för kyrkan välja att sälja ut sina egna prästers rätt att ha en avvikande uppfattning om äktenskap och sexualitet är ynkligt.

Det andra du väljer att bortse från är att vi är ganska många som betecknar oss som i huvudsak homosexuella, men som väljer ett liv i celibat, utifrån hur Gud har skapat människan och Guds ords beskrivning av äktenskapet.

Vi tror att äktenskapet är heligt och har instiftats av Gud för att uttrycka mänsklighetens fullhet och för att vara den relation där det i bästa fall finns möjlighet för barn att bli till och växa upp. Vi är mycket väl medvetna om att detta inte är den gängse uppfattningen i vårt samhälle idag.

Men vi hävdar att också vi har rätt till vår ståndpunkt i en öppen och demokratisk kyrka samt har rätt till en själavård där vi möts med respekt och förståelse.

För dig verkar vi helt enkelt inte vara värda att ta på allvar, eller ens existera.

Att så ensidigt hävda att homosexualitet inte skulle kunna vara ett problem, och därmed i behov av förbön, för en enskild människa är att göra det väldigt enkelt för sig. Men det kanske är så i sagans värld?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.