Ojnareskogen, Gotland.
Debattinlägg

”Ojnareskogen och Bästeträsk bör bli Natura 2000-områden”

Publicerad
MILJÖ ·

”Om inte ens Ojnareskogen kan skyddas riskerar kortsiktig exploatering att sättas före naturvärden även i andra liknande prövningar”, skriver Johanna Sandahl, Lisa Wanneby, Lisa Behrenfeldt och Annica Jacobson.

Om debattörerna

Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen
Annika Jacobson
Chef Greenpeace Sverige
Lisa Wanneby
Urbergsgruppen
Lisa Behrenfeld
Skydda skogen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Låt inte tiden rinna bort!

Regeringen med miljöminister Åsa Romson (MP) och näringsminister Mikael Damberg (S) har chansen att rädda unik natur, trygga dricksvattnet och bidra till nya långsiktigt hållbara jobb på Gotland.

Den 31 augusti 2015 går tidsfristen ut. Till dess vilar det pågående målet om Nordkalk AB:s ansökan att bryta kalk i Bunge vid Ojnareskogen på Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen väntarnu på regeringens beslut om det aktuella området ska ingå i ett Natura 2000-område. Det är ”av synnerlig vikt” att detta avgörs före huvudförhandling och dom i målet. Ett sådant beslut skulle stoppa planerna på kalkbrytning på platsen. 

Den juridiska processen kring Ojnareskogen på Gotland har pågått sedan år 2005 och är en av Sveriges mest avgörande miljöstrider. Här står dricksvattenförsörjning genom sjön Bästeträsk,världsunika naturvärden och biologisk mångfald mot storskalig brytning av kalk.

Naturvårdsverket anger i nationalparksplanen från 2008 att: ”Bästeträsk med omgivande småsjöar, fuktängar, alvarmarker, agmyrar och tallskogar bildar en säregen mosaik av naturmiljöer inom en yta av 5 000 ha.

Området saknar nästan helt bebyggelse och är även i övrigt orört och vildmarksartat. Det är det främsta området i sitt slag på Gotland och torde vara unikt i ett Europeiskt perspektiv.”

Konflikten är inte unik för Gotland. Även i andra, i stort sett oexploaterade områden prospekteras för råvaruutvinning.

I flera fall nära eller i anslutning till nationalparker, naturreservat, världsarv, kulturbygder eller i tillrinningsområden till viktiga vattenflöden.

Om inte ens Ojnareskogens kan skyddas, trots unika naturtyper och över 250 rödlistade arter, riskerar kortsiktig exploatering att sättas före naturvärden även i andra liknande prövningar.

Natur- och ekoturism har visat hur tusentals nya jobb kan skapas i glesbygden. På kort sikt och med ganska liten insats kan både konkurrenskraften vässas och företagen bli fler och ersätta industrijobb.

Kulturella och kreativa näringar och natur-/ekoturism är en del av Gotlands attraktionskraft.

Turismen är en av Sveriges mest växande sektorer med större förutsättningar att skapa utveckling och sysselsättning än den allt mer automatiserade mineralindustrin med sjunkande andel av sysselsättning, export och BNP.

Två av Sveriges ledande professorer i miljörätt, Jan Darpö och Jonas Ebbesson har gett sin syn på konflikten. Enligt EU-rätten får inte näringspolitiska skäl gå före det juridiska skyddet i ett Natura 2000-område.

EU-kommissionen har dessutom till regeringen uttryckt oro för att Sverige inte följer denna ordning.

Vi uppmanar nu regeringen att utnämna de föreslagna områdena kring Bästeträsk och Ojnareskogen till Natura 2000.

Detta kommer att göra verklighet av Naturvårdsverkets förslag om att inrätta Nationalpark Bästeträsk och samtidigt som man skyddar den unika naturen också trygga dricksvattenförsörjningen, öka attraktionskraften för turism till Gotland och ge möjlighet till fler arbetstillfällen i den växande turistnäringen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Miljö

Mer i ämnet