Debattinlägg

”Vi löser ingen kris genom att bygga fel sorts bostäder”

”Det är oacceptabelt att att bostadsstandarden sjunker när svensk ekonomi växer”, skriver arkitekten Ola Andersson

Om debattören

Ola Andersson
Arkitekt och författare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Bygger vi rätt sorts bostäder?

Det kommer att byggas en hel del bostäder i Sverige under det kommande åren, om allt går som det ska. Enligt Boverket behöver vi 600 000 nya bostäder fram till 2025. Men vilken sorts bostäder ska vi bygga?

När bostadsbyggare tänker sig ett normalt hushåll så tänker vi oftast en barnfamilj: mamma, pappa, barn. Övriga typer av hushåll ser vi som undantaget från normen, med särskilda behov: studenter, äldre, ungdomar och så vidare.

Den föreställningen stämmer inte. I själva verket är det barnfamiljerna som utgör undantaget.

I 70% av alla bostäder i Sverige bor det en eller högst två personer. Det gäller såväl villor som lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt. Den allra vanligaste typen av hushåll är det som består av en person, näst vanligast är hushåll med två personer.

Kommunerna har genom sitt planmonopol, och i många fall ett stort markägande, i praktiken hela ansvaret för hela bostadsfrågan. Ett ansvar som de inte tagit.

Hade de gjort det hade vi inte haft den bostadsbrist som råder i de flesta av Sveriges kommuner.

Kommunerna har istället i decennier underlåtit att planlägga mark för bostäder i tillräcklig omfattning. Och gör kommunerna inte detaljplaner för bostäder är det omöjligt att bygga dem.

Det har gjort att priserna stigit till oanade höjder, och många kan inte köpa den bostad de behöver, utan blir trångbodda.

Det är oacceptabelt att att bostadsstandarden sjunker när svensk ekonomi växer. Vi ska bygga små bostäder, men vi ska inte göra det för att vi inte har råd med det vi egentligen behöver, utan för att majoriteten av alla hushåll i Sverige är små, och behöver små lägenheter.

De sjunkande priserna på bostadsrätter visar att utbudet nu ökar snabbare än efterfrågan.

Det viktiga är att kommunerna fortsätter att göra detaljplaner för bostäder, sänker markpriset i takt med att bostadspriserna sjunker och tar tillbaka byggrätter på kommunal mark som inte utnyttjas. Allt för att hålla uppe takten i bostadsbyggandet – med fokus på vilka lägenheter hushållen faktiskt behöver.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.