Foto: TT
Debattinlägg

”Barnen behöver en strålningsfri skola”

Trådlösa nätverk ·

”Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som helt friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då hela klasser av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer”, skriver Gunilla Ladberg med flera.

Om debattörerna

Gunilla Ladberg
Fil.dr. i pedagogik, föreningen Vågbrytaren
Rainer Nyberg
Professor emeritus i pedagogik
Malin Törnqvist
IT-konsult
Mona Nilsson
Strålskyddsstiftelsen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Skolverket redovisade den 4 april 2016 regeringsuppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet.

Enligt uppdraget ska förslagen bland annat innefatta strategier för en kritisk, säker och ansvarsfull IT-användning.

Skolverket säger dock inte något om de hälsorisker och risker för försämrad inlärning och studieresultat som satsningen skulle kunna medföra, om man inte beaktar valet av teknik och teknikens baksidor.

De flesta skolor och förskolor i Sverige har i dag infört trådlösa nätverk.

Surfplattor och bärbara datorer kopplas oftast upp trådlöst mot internet när de används i undervisningen.

Det medför en mycket hög exponering för barn och lärare av mikrovågsstrålning, som sedan 2011 är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

Strålningen har bland annat visat sig kunna försämra inlärning, koncentration och minne, det vill säga tekniken i sig skulle kunna leda till sämre skolresultat.

Dessutom kan strålning orsaka huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till ohälsa.

Utöver det finns forskningsexperiment om potentiella hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen skulle kunna främja cancer.

Det finns vetenskapsmän och specialistläkare som varnar för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Tyvärr ser vi att både studieresultat och den psykiska ohälsan försämrats mycket bland barn och ungdomar de senaste åren.

Den negativa utvecklingen sammanfaller tidsmässigt med utbyggnaden av trådlösa nätverk och ett ökat antal trådlöst uppkopplade surfplattor och datorer i skolan och i barnens hemmiljö.

Det är dags att regeringen lyssnar på dem som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning, som den trådlösa tekniken kan innebära.

Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som helt friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då hela klasser av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer.

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med IT-satsningen är att överväga hur man kan använda IT i skolan, utan potentiellt allvarliga negativa konsekvenser för barns hälsa och studieresultat.

Det vilar ett tungt ansvar på de beslutsfattare i central position om man blundar för fakta om potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser, som berör en hel generation barn och ungdomar.

Att välja trådlös överföring i stället för kablar riskerar barnens hälsa och kan på lång sikt leda till omfattande hälsoproblem bland dem som utsätts för strålningen från trådlösa nätverk i tidig ålder.

Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning!

Fakta om trådlösa nätverk

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar mot alla säkerställda hälsoeffekter.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

SVT har tidigare rapporterat om olika syn på strålning och skillnaden mellan statliga Strålsäkerhetsmyndigheten och den fristående organisationen Strålskyddsstiftelsen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.