Almedalen
EU- och handelsminister Ann Linde (S) under DJ-Battle i Almedalen – men till och med här var det åldersgräns som uteslöt de unga. Foto: TT
Debattinlägg

”Almedalen uteslöt de unga alla pratade om”

Almedalen ·

”Som ung var jag långt ifrån inbjuden till det nätverkande som det ständigt talas om, och tillfällena var ytterst få för unga att bygga broar med makthavarna” , skriver Alma Nordenstam.

Om debattören

Alma Nordenstam
Delegat Fler Unga, Styrelseledamot Sveriges ungdomsråd

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Ett Almedalen, för vem?

Almedalen. Årets politikervecka som samlade över 20 000 besökare, uppemot 4000 seminarium och landets makthavare. På agendan var det fullspäckat med hundratals seminarium pågående parallellt när det var som mest.

Politikerveckan har tagit sin ända, men vilka var egentligen där?

Såväl toppar från näringslivet, den offentliga sektorn som civilsamhället var på plats för att arrangera och delta i maktens centrum där det diskuterades framtid och samhällsutveckling, vid sidan av nätverkande och kunskapsutbyten.

Trots att framtiden, långsiktiga strategier och hållbarhet stod i fokus, var det en grupp som saknades – gruppen som kommer leva längst med de fattade besluten. Vi unga stod utanför.

Med höga kostnader och stängda dörrar var den politiska sfären långt ifrån tillgänglig för oss unga. Veckan som talas om som demokratisk för att den öppnar upp den annars stängda politikerridån var inte mycket mer öppen på plats – vi fåtal unga som lyckades ta oss dit via organisationer var en ytterst minoritet.

Väl på plats? De höga trösklarna till makthavarna under resten av året var inte lägre där. En skulle kunna tro att det skulle vara tvärtom eftersom allt sker inom ett litet geografiskt område, men det stämmer inte.

Samhällets strukturer som ständigt exkluderar unga och diskuterar om oss istället för med oss har hybris här.

Seminarium på seminarium lyfter vad unga tycker och tänker – men inga unga är med och det är de vuxna som pratar om oss unga kring hur det är att vara ung. Det är en atmosfär där unga medvetet är exkluderade och samtalade om i sin frånvaro.

Det är sant att alla dessa vuxna har varit unga en gång, men de har inte varit unga i det samhälle som unga lever i idag.

Vi har en snabbväxande samhällsutveckling och ungas situation och perspektiv är inte den samma som när dessa makthavare var unga, vilket gör det orimligt och omöjligt för dem att kunna tänka och tycka till kring hur det är att vara ung idag.

Att vara ung förändras ständigt och de som vet hur det är, det är bara de unga själva.

Utöver panelsamtal var nätverkande en viktig faktor i Almedalen. Strukturerna speglades även här.

Som ung var jag långt ifrån inbjuden till det nätverkande som det ständigt talas om, och tillfällena var ytterst få för unga att bygga broar med makthavarna.

Barriärerna var tydliga. Mingel på mingel hade åldersgräns; DJ-Battle, konserter och övriga kvällsaktiviteter som annonserades att arrangeras för alla. Vilka är alla? Alla över 18?

I demokratins centrum är det orimligt att majoriteten av dessa typer av arrangemang som skapar nätverkande, bygger broar och sprider kunskap har åldersgräns.

Öppna upp för alla, utan åldersgränser, och bygg istället en demokratisk plattform, på riktigt.

Några pionjärer har förstått och tagit täten i att Almedalen ska vara en demokratisk plattform för alla medborgare genom mingel, mångfald i paneler och låga trösklar för att få åka med.

De är förebilder som inspirerar och visar på att det är möjligt. De bygger broar mellan människor. De visar vägen i att öppna upp våra demokratiska rum.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.