Foto: Daniel Ochoa de Olza
Debattinlägg

”Att forska på embryon är oetiskt”

Uppdaterad
Publicerad
ONE OF US ·

”Det är inte främst katoliker som står bakom One of us-initiativet, utan medborgare i Europa, med eller utan religiöst ställningstagande. Även svenskar har skrivit under med sina namn. De har insett att forskning på ett embryo är oetiskt, och att det är ett liv som släcks”, skriver Gunilla Gomér och Stefan Swärd från Ja till livet.

Om debattörerna

Stefan Swärd
Ordförande Ja till Livet 
Gunilla Gomér
Ledamot Ja till Livet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Sonesson och Ohlsson ägnar sig åt en felaktig retorik i sin debattartikel. One of Us är ett europeiskt medborgarinitiativ initierat av prolife-organisationer runt om i Europa.

Ja till Livet, Provita och Respekt är de svenska motsvarigheterna. Medborgarinitiativet har bärighet med sina 1,9 miljoner namnunderskrifter. Det är inte främst katoliker som står bakom initiativet, utan medborgare i Europa, med eller utan religiöst ställningstagande.

Även svenskar har skrivit under med sina namn. De har insett att forskning på ett embryo är oetiskt, och att det är ett liv som släcks. 

Inte heller kommer beslutet att påverka barnlösa. One of us vill stoppa EU:s finansiering av forskning på befruktade ägg, som efteråt elimineras.

Det gäller ett embryo i dess allra första stadium. Forskningsresultateten får dessutom inte användas i ett syfte som innebär att det går att söka patent, då det inte är förenligt med EU:s regler. Det kommer alltså inte att ha någon betydelse för medicinsk forskning eller för barnlöshet i framtiden. Vid barnlöshet är det i de flesta fall moderns eller faderns reproduktiva förmåga som det behöver forskas kring. Inte det redan befruktade ägget.

Det låter motsägelsefullt när Sonesson och Ohlsson först proklamerar att fler kvinnor bör föda med hjälp av IVF för att främja nativiteten och för att man ska möta upp den demografiska kurvan, för att sedan applådera de 40 000 aborter som årligen görs i Sverige. Resonemanget haltar ordentligt.

Sverige har högst antal aborter per capita, trots att vi ligger i framkant när det gäller särbeskattning, barnbidrag och betald föräldraledighet.

När det gäller pappornas betydelse har man å ena sidan framhävt vikten av att dela föräldradagarna lika mellan föräldrarna, men å andra sidan hävdat att papporna inte alls behövs. Om en kvinna väljer att skaffa barn helt på egen hand via IVF så menar Sonesson och Olsson att det är helt oproblematiskt. Denna värld består ännu inte av enbart kvinnor. Ännu en gång uteblir barnperspektivet i debatten helt. 

Om det stämmer, som artikelförfattarna skriver, att överblivna befruktade ägg används i forskningssyfte, vore det på sin plats att diskutera om dessa barnlängtande kvinnor som genomgått en krävande IVF, vars embryon blivit över och som hamnar inom forskningen, har gett sitt medgivande till att det får forskas på dessa och dessutom med bidrag från EU.  

Förslaget har inte heller något att göra med abort. Det är något som Sonesson och Ohlsson är medvetna om men trots det vill de förvirra genom att hävda att sakfrågan gäller abort och inte forskning. För tydlighetens skull vill vi framhäva att varje land stiftar sina egna abortlagar, medan forskning ligger under EU:s kompetensområde. 

Vi delar Sonessons och Ohlssons bekymmer över begränsat barnafödande i Europa, men tror att en ökad respekt för ofödda barnets liv, och insatser för att värna om stabila familjer, är mer avgörande faktorer för att främja nativiteten.


Nu väntar vi med spänning på ett positivt lagförslag från EU-kommissionen. 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

EU-valet 2014

Mer i ämnet