Översvämning Foto: Felipe Dana / AP / TT
Debattinlägg

”Klimatambitionerna inför Paris är inte tillräckliga”

Publicerad

MILJÖ · ”Frågan är om vi har politiker som kan ta de nödvändiga beslut som krävs för att säkra vår framtid och trygga en rättvis energiomställning”, skriver Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Annika Jacobson, Svante Axelsson, Nina Österlöf och Johanna Lakso.

Om debattörerna

Elisabeth Dahlin
Generalsekreterare Rädda Barnen
Bo Forsberg
Generalsekreterare Diakonia
Svante Axelsson
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Johanna Lakso
PUSH Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Om en vecka startar FN:s klimatmöte i Paris. För oss är mötet början på ett globalt samarbete som måste genomsyras av en rättvis och hållbar utveckling.

Hur vi hanterar mänskliga rättigheter, migration och socio-ekonomiska fördelningsfrågor i ljuset av ett förändrat klimat kommer att vara helt avgörande för vår framtid.

Världsbanken har konstaterat att FN:s utvecklingsmål omöjligt nås om inte klimatförändringarna stoppas.

Redan 2030 kan 100 miljoner fler människor än vad som tidigare uppskattades drabbas av extrem fattigdom på grund av torka, översvämningar och stigande hav.

Konsekvensen kan bli en dramatisk ökning av antalet klimatflyktingar i världen. Slutsatsen är att vi måste säkra människors rätt till utveckling samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen.

Klimatkrisen kan bara lösas genom ett globalt samarbete grundat i insikten om att vi kan och måste nå framgång.

Det kräver att kostnaderna för klimatanpassning fördelas rättvist, att vi fasar ut det fossila och ställer om till förnybar energi och en cirkulär ekonomi.

De investeringar som krävs är ringa jämfört med kostnaden att låta bli. Vinsten är en trygg framtid för våra barn.

De klimatambitioner som presenterats inför klimatmötet i Paris är inte tillräckliga.

Den globala temperaturen beräknas med dessa ambitioner öka 2,7 grader. Det är långt ifrån den 1,5 grad som forskningen menar är gränsen för att undvika katastrofala följder.

Vi har ändå förhoppningar om en överenskommelse i Paris.

Världens länder tar nu klimatfrågan på allvar och ser även kopplingarna till fred och politisk stabilitet. Paris är inte en slutpunkt utan början på resan mot en hållbar värld. Avgörande för ett nytt avtal är att klimaträttvisa står i centrum.

Därför uppmanar vi svenska politiker att över partigränser samarbeta och ta ställning för klimaträttvisa både i Paris och hemma i Sverige:

 • För att hejda klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader ska Sverige verka för ett rättvist och ambitiöst klimatavtal med bindande mål om utfasning av fossila bränslen och en övergång till förnybar energi till 2050.
   
 • Sverige ska driva på frågan om förlust & skada så att det blir ett kraftigt incitament för att skapa klimaträttvisa mellan människor och generationer.
   
 • Sveriges andel av den internationella klimatfinansieringen ska uppgå till 2,7 miljarder kronor 2016 och nå 4,2 miljarder kronor årligen 2020. Dessa medel ska inte tas från det ordinarie biståndet.
   
 • Att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter och särskilt jämställdhet, kvinnors fulla deltagande, är avgörande om vi skall klara de enorma utmaningar vi står inför. Sverige ska verka för att avtalets finansieringsmekanismer rättvist fördelar resurser till kvinnors särskilda anpassningsbehov i de länder som drabbas värst.
   
 • Barn är särskilt sårbara för klimatförändringar, fattigdom och orättvisa. Sverige måste trycka på behovet av att utveckla klimatstrategier som har fokus på barns sårbarhet och särskilda behov.
   
 • Sverige ska leda omställningen till ett fossilfritt samhälle med 100 procent förnybar energi. Målsättningar för detta måste snarast slås fast. Omställningen måste ske på ett rättvist sätt. Det betyder att samhällen och arbetstagare som är beroende av fossilindustrin inte ska tvingas bära kostnaderna.

Sverige kan och bör vara en föregångare. Vi har resurserna och vi har tekniken.

Frågan är om vi har politiker som kan ta de nödvändiga beslut som krävs för att säkra vår framtid och trygga en rättvis energiomställning.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

#vårtklimat

Mer i ämnet