Det går nästan inte att undvika den intensiva reklamen för spelbolag. Ett av dem sponsrar Melodifestivalen, som börjar i kväll 2 februari. Artikelförfattaren ifrågasätter om reklamen är förenlig med lagen och branschens egna riktlinjer. (Personerna på bilden har inget direkt samband med artikeln). Foto: Sören Andersson/TT
Debattinlägg

”Orimligt påträngande och förförisk spelreklam överallt”

Att ett spelbolag på stora annonstavlor intalar människor att de kan ha ”vinsten på kontot innan nästa station” eller ”uttag inom 5 minuter” är i mina ögon knappast måttfullt, skriver Liberalernas Sara Svanström.

Om debattören

Sara Svanström (L)
Liberal region- och trafikpolitiker, Stockholm

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

”Vinsten på kontot innan nästa station” står det på stortavlor framför väntande i kollektivtrafiken. Massiv spelreklam i TV.

Ett spelföretag sponsrar Melodifestivalen, ett av Sveriges största tv-evenemang med en stor ung publik. Är det ”måttfullt”?

Är det rimligt att påträngande uppmaningar att spela trumpetas ut där de kan nå både unga och de som kämpar mot spelberoende?

Den nya spellagen från 1 januari öppnar för fler spelbolag på den svenska marknaden.

Det är bra att spelmonopolet avskaffas – men de som agerar på spelmarknaden måste ta ansvar för sin produkt, och för dem som riskerar att skadas av den.

Därför stadgar spellagen att spelreklam ska vara måttfull.

Reklambranschens eget regelverk säger att marknadsföring inte ska påverka vår förmåga att fatta välgrundade beslut.

Att ett spelbolag på stora annonstavlor intalar människor att de kan ha ”vinsten på kontot innan nästa station” eller ”uttag inom 5 minuter” är i mina ögon knappast måttfullt.

Att spelreklam sponsrar Melodifestivalen, ett av Sveriges största tv-evenemang, är svårbegripligt, särskilt som lagen inte tillåter reklam riktad till minderåriga.

Och den massiva spelreklamen vi sett efter årsskiftet kräver granskning och uppföljning. Är reklamen socialt ansvarstagande, till exempel ur ett beroendeperspektiv?

Den aggressiva spelreklamen kan påverka inte minst personer som är eller har varit spelberoende.

Regioner driver inte bara kollektivtrafik utan erbjuder också vård mot spelmissbruk. Public service existens bygger på att ta ett samhällsansvar.

Men också branschen har ett stort eget ansvar.

Reklam är en viktig intäktskälla för bland annat kollektivtrafik, och en källa till information för konsumenter. Att få marknadsföra sig är en viktig del av yttrandefriheten i ett samhälle.

Men resenärer eller tv-tittare ska inte behöva utsättas för aggressiv och vilseledande marknadsföring.

Spelbranschen och reklambranschen har båda själva ett ansvar, både att följa sina egna regler och svensk lag.

Den nya spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2019 säger alltså att spelreklam ska vara måttfull och utan vilseledande eller överdrivna möjligheter till vinst. 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år.

Marknadsföring får inte heller rikta sig direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare.

Men hur detta ska tolkas är ännu otydligt. Vi eftersträvar inte fler förbud – men det är viktigt att vi får praxis och prejudikat för det nya regelverket som gäller från 1 januari.  

Flera spelbolag kan säkerligen vara ute på hal is i sin marknadsföring. SVT tog sitt public service-ansvar och backlade från att ha spelbolag som sponsor för Melodifestivalen i framtiden.

Konsumentombudsmannen har anmält ett annat spelföretags reklam enligt den nya lagen – men utöver lagen finns branschens eget regelverk, internationellt och enligt lagstiftning god marknadsföringssed i Sverige.

Därför anmälde jag som privatperson denna spelreklam i Stockholms tunnelbana till Reklamombudsmannen.

Oavsett det rättsliga utfallet borde spel- och reklambranscherna ta sitt eget ansvar. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.