Debattinlägg

”Oroväckande attUppdrag granskning inte villspegla sanningen”

Vice VD inför kvällens granskning av Pool Media AB:

UPPDRAG GRANSKNING I höstas granskade SVTs Uppdrag granskning företaget Pool Media AB och deras samarbete med Hem och skola. Pool Media har nu hittat nya samarbetspartners och kritiseras igen för att själva ta alltför stor del av insamlade pengar. Företagets vice VD, Niklas Falk, menar att det är helt felaktigt och att Uppdrag granskning på förhand dömt Pool Media AB i en riggad ”rättegång”.

Programmets dramaturgi är given från början. För ”skurken” gäller att allt man säger kommer att vändas emot en på värsta möjliga sätt. Allt som talar för, förtigs eller förvanskas.

Därför känns det tröstlöst att ha blivit tilldelad rollen som ”dålig” i Uppdrag granskning, vi känner oss dömda på förhand i en riggad ”rättegång” där utgången är självklar.

Det verkar inte som om Uppdrag granskning renhårigt och ärligt vill ta reda på hur saker förhåller sig.

Just nu är det besvärligt för oss. På längre sikt är det oroväckande om den granskande journalistiken inte har ett ärligt uppsåt att spegla sanningen hur den än ser ut.

Pool Media är INTE ett insamlingsföretag.

Insamling som vi ser det, är när människor på sin fritid helt ideellt samlar in pengar. Vi har aldrig sysslat med insamling, vi har anställda som har till sin arbetsuppgift att sälja allt ifrån annonser till medlemskap för olika uppdragsgivare. Utan dessa människor skulle inte Hem och skola ha fått in en enda krona överhuvudtaget från oss. Det är säljarna/informatörerna som är ryggraden i hela kampanjen, om vi skulle ha en 90 – 10 fördelning så skulle våra säljare inte kunna få en skälig lön.

Reportern gör, trots vetskapen om hur sanningen ser ut, sitt inslag i Uppdrag granskning, och i påannonsen säger han ”insamlingsföretaget Pool Media har ett avtal med en ny kund som fått ett sämre avtal.”

Det är två faktafel i en mening: Pool Media är inte och har aldrig varit, ett insamlingsbolag.

Pool Media är ett aktiebolag som arbetar med telefonförsäljning och sponsorackvisition. Det andra felet är att vi inte har något avtal med Friends – mer om detta nedan.

80 procent av Hem och Skolas pengar gick INTE till Pool Media.

En av de ”sanningar” som programmets reporter bestämt sig för är att 80 procent av alla intäkter till Hem och Skola gick till Pool Media. Trots att vi upprepade gånger klargjort vad pengarna användes till, fortsätter reportern att upprepa denna siffra. Så här var det:

Hem och skola hade ett väldigt bra avtal där de i princip utan att göra något alls själva fick in mycket pengar till sin verksamhet. Pool Media tog hela affärsrisken, anställde 44 personer som uteslutande sysslade med försäljning av kampanjerna. Deras samlade årslön kostade cirka 23 miljoner inklusive sociala avgifter.

De pengar som återstod efter personalkostnaderna skulle täcka fyra administrativa tjänster, 2 000 000kr ink sociala avgifter, trycksaker till kampanjerna där Pool Media stod för, 1 690 000kr, annonser i Expressen där Pool Media stod för, 1 400 000kr, lokalhyra telefon och övrigt, 2 970 000kr.

Av de kvarvarande pengarna på cirka 11 miljoner fick Hem och Skola 8 500 000 – vilket är nästan 80 procent.

Förutom försäljning och rena utlägg utfördes bland annat följande för Hem och skolas räkning med de så omtalade 80 procenten:

 • Administrativ personal, fyra personer (ekonomi, data, administration, webb och layout)
 • Kundvård
 • Uppbyggnad och underhåll av medlemsrutiner för cirka 30 000 företagsmedlemmar
 • Orderhantering
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Fakturajournaler
 • Uppbyggnad, layout och fortlöpande administration av två webbplatser
 • Text och Layout av informationsmaterial för båda kampanjerna
 • Diplom- utskrifter och utskick, cirka 25 000 stycken
 • Layout av annonser cirka 70 stycken
 • Bokning av annonser
 • Layout och utskick av 10 500 seminarieinbjudningar årligen
 • Arrangemang av ca 30 seminarier årligen
 • Upprätta och hålla kontakten med experter på rökning som producerat hela materialet mot rökning
 • Layout av utbildningsmaterial för rökkampanjen
 • Samla in och stansa (ren handpåläggning nära 1600 timmar) 70 000 enkäter
 • Hålla i stort sett i all kontakt med lärarna i båda kampanjerna
 • Text och layout nyhetsbrev
 • Kuvertering av nyhetsbrev
 • Utskick av nyhetsbrev ca 40 000 ex fyra gånger per år
 • Utskick av information/orderbekräftelse/fakturering cirka 100 000 brev/år
 • Påminnelser
 • Kravrutiner
 • Fortlöpande utvecklingsarbete av kampanjerna
 • Bokning av lokaler för seminarium, förhandla priser,
 • Ta in extrapersonal för utskick av utbildningsmaterial till skolorna, cirka 20 personer som jobbade i 2 veckor = 25 ton papper som skickades varje år
 • Tagit in fakturor för Hem och Skolas räkning och vidarefakturerat belopp utan påslag på sammanlagt för 2 426 693kr för år 2009

De ”80 procent” som reportern talar om gick alltså till största delen till själva verksamheten som bedrevs i Hem och skolas namn. Att inte berätta det är att förtiga en stor del av den ”sanning” man säger sig vara på jakt efter. Vi antar att det beror på att det skulle förstöra storyn helt enkelt, den bygger ju på att måla i svart och vitt, nyanser krånglar till det.

Pool Media har inget avtal med Friends

Det finns inget avtal mellan Friends och Pool Media. Det vet Uppdrag Gransknings journalist Pelle Westman. Pool Media har, genom ett avtal med Kompiskalendern AB åtagit sig att sälja annonser i en kalender som distribueras gratis till elever på mellanstadiet. Att Kompiskalendern sen låter Friends få åtta sidor gratis och dessutom skänkt en del (3 %) till Friends kan väl knappast vara något som kan anses fel. Det verkar inte ens Friends egen talesperson i programmet tycka.

I eftersnacket till kvällens program uttrycker reportern att han blir chockad över att upptäcka att de gamla fina folkrörelserna har tagits över av ”kapitalet”, och att det inte är som det var på 70-talet längre.

Att världen har förändrats och villkoren för organisationer och näringsidkare likaså, kanske man kan beklaga, men att hänga ut ett enda företag som arbetar på samma villkor som alla andra och under samma lagar och regler är inte rättvist.

Om man har problem med att ideella organisationer får pengar som genereras genom företagsverksamhet – varför inte undersöka hela branschen i stället? Och i så fall gärna också komma på en bättre idé för hur dessa så viktiga aktörer ska få medel till sin verksamhet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.