Ebba Busch Thor
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor inför sitt hösttal i samband med partifullmäktige i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

”KD har svajat på den socialpolitiska fronten”

Kristdemokraterna ·

”Att en partiledare vill sätta sin stämpel på Kristdemokraterna och förnya imagen, är en sak. Men våra kärnfrågor med omsorg om människan från vaggan till graven har fått stryka på foten, och det är det nog få som inte har uppfattat att så skett”, skriver Penilla Gunther (KD).

Om debattören

Penilla Gunther
Riksdagsledamot (KD)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Om det vore val idag, skulle väljarna inte välja Kristdemokraterna i första hand, som det verkar. Som vi alltid säger, när det är en dålig opinionsmätning, så ”är det endast valresultaten som räknas” – men hur länge kan vi gå på det?

Varje organisation med anställda och frivilligarbetare, behöver uppmuntrande resultat. Om det handlar om mer insamlade medel, fler nya medlemmar, högre omsättning eller något annat, så blir det en positiv ”boost” för alla involverade i verksamheten.

För Kristdemokraterna är det dags för en rejäl ”boost”.

De tillfälliga injektioner av positiva omdömen om partiledaren, annan partiföreträdare centralt eller på ett visst politikområde som kan komma emellanåt, är alltför få för att vi ska hålla ångan uppe.

Saknas det politiska förslag? Nej. Vårt budgetförslag liksom nyligen släppta rapporter om miljöpolitik och familjepolitik är fulla av konkreta och goda förslag som skulle göra livet lite lättare för de många människorna. Känner väljarna till det? Där måste svaret tyvärr bli – nej troligen inte.

Jag kan säga att vi på riksnivå är beroende av att både media och våra medlemmar ute i landet hjälper till att föra ut förslagen bättre, men så är läget ändå.

Saknas det tydliga politiska företrädare?

Nja, Ebba Busch Thor är känd av många, värre vore om hon inte varit det som partiledare. Hur hon uppfattas däremot av väljarna är väldigt olika, enligt vad jag fått till mig. Somliga är mycket förtjusta i hennes sätt att framföra politiska budskap, somliga inte.

Jakob Forssmed som finanspolitisk talesperson eller Emma Henriksson som vård- och socialpolitisk talesperson är numera också kända av en bredare publik och uppskattade för sina kunskaper.

Vad saknas då? Att jag är en varm förespråkare av kristdemokratins grunder, där huvudprincipen allas unika och lika värde är den viktigaste och som ska genomsyra alla politiska ämnesområden, är ingen hemlighet för dem som känner mig som politiker.

Att det i förlängningen också betyder ett stort socialt ansvar, med möjlighet till arbete och egen försörjning, är för mig självklart. Då krävs en aktiv näringspolitik som möjliggör företagande och en bredd av aktörer som tillgodoser personers olika behov från förskola till äldreomsorg.

Det har svajat på just den socialpolitiska fronten det senaste året.

Att en partiledare vill sätta sin stämpel på Kristdemokraterna och förnya imagen, är en sak. Det kan krävas fler insatser på det området!

Men våra kärnfrågor med omsorg om människan från vaggan till graven, har fått stryka på foten. Och det är det nog få som inte har uppfattar att så skett. Att byta frågeområden har vissa naturliga skäl då hela det politiska landskapet med partiers åsikter delvis bytts på grund av nya utmaningar genom flyktingsituationen. Men det är inte hela sanningen.

Kristdemokratin kan och ska, enligt min mening, vara flexibel i sina samarbeten vad gäller att få störst utväxling för sina frågor, men samtidigt vara fast i sina grunder att beslut ska prövas enligt till exempel subsidiaritetsprincipen där beslut ska tas på lägsta, möjliga effektiva nivå.

Eller förvaltarskapsprincipen, som är ett rättesnöre vad gäller hållbarhet både socialt, ekonomiskt och miljömässigt som allt ska prövas emot.

Att synliggöra betydelsen av stabila familjer, hållbara företag, fungerande arbetsmarknad där alla får möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga, dessutom grundat i de kristdemokratiska värdena som av många uppfattas som universella, kommer att behövas nu liksom framöver.

Jag är stolt kristdemokrat som aldrig känt ett behov av att byta partinamn eller lägga bort värdegrunden i politiska debatter. Tvärtom är det vår styrka gentemot andra partier, att vi vet var vår politik kommer ifrån och att den grunden håller över tid.

Göran Hägglunds avgång krävdes vid ett flertal tillfällen vid dåliga opinionssiffror, om än bättre än de vi ser idag. Finns det sådana krav i partiet för närvarande av Ebba Busch Thor? Det kan jag inte säga i dagsläget.

Men att det skulle vara enkelt att höja siffrorna på grund av en yngre partiledare som ”går genom rutan”, tror jag de flesta insett att det inte var.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.