Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Debattinlägg

”Polisen gör inget åt svarttaxi”

Publicerad
TRANSPORT ·

”Enligt oss råder det ingen tvekan om att verksamheter som Uber Pop, Gomore och Skjutsgruppen är olagliga. Dessutom snedvrids konkurrensen, vilket leder till att de seriösa taxiföretagen som vill göra rätt för sig får svårt att överleva”, skriver Svenska Taxiförbundet.

Om debattörerna

Per Juth
Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla
Kommunikationschef Svenska Taxiförbundet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Ny skarp lagstiftning för taxi är avsedd att ge positiva effekter för kunderna, de seriösa företagen och samhället i dess helhet.

Digital behörighetskontroll av förare i realtid har nyligen införts. Likaså prisuppgift i förväg om jämförpriset överstiger 500 kronor.

Den 1 januari 2016 börjar även lagen om redovisningscentraler att gälla, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler där informationen är tillgänglig för Skatteverket.

En negativ effekt av dessa åtgärder är att många av de individer som ägnar sig åt fiffel och fusk med skatter, avgifter och bidrag inom taxi flyttar sin verksamhet till andra mer svårkontrollerade områden.

I takt med att snaran dras åt om avarterna i taxibranschen kommer många ljusskygga individer att sugas upp av nya verksamheter såsom svarttaxi. 

Svarttaxi är ett vedertaget begrepp för persontransporter mot betalning som utförs av privatpersoner och som använder sina egna privata fordon som inte är taxiregistrerade.

Det handlar alltså om förare som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik.

Ny teknik gör det enklare än någonsin tidigare att organisera sådan verksamhet.

Enligt Svenska Taxiförbundets granskning finns det redan idag Facebook-grupper och webbaserade företag som erbjuder persontransporter mot betalning, där utförarna inte uppfyller vad som krävs enligt Taxitrafiklagen, 1 kapitlet 3 §.

Än värre är det på väg att bli. Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi.

Företeelsen handlar om att via appar knyta ihop privatbilister med resenärer och att ta betalt för transporterna som om det vore en laglig taxitjänst. Som kund har du inte en susning om vem som sitter bakom ratten.

Enligt Svenska Taxiförbundet är det ur ett legalt perspektiv ingen tvekan om att det här är olaga taxitrafik och kan enligt taxitrafiklagen 5 kapitlet 1§ ge föraren fängelse i upp till ett år.

Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar enligt taxitrafiklagen 5 kapitlet 3 §, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

Trots uppmaningar från Svenska Taxiförbundet gör polisen ingenting.

Vi har försett polisen med detaljerad information. Vi har deltagit i möten med representanter för polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket och de har vänt sig mot oss och samstämmigt frågat vad Svenska Taxiförbundet kan göra.

Nu måste myndigheterna, och i synnerhet polisen, prioritera detta, sätta av resurser och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet.

Svarttaxi presenteras helt öppet på företags hemsidor och beskrivs då som en samåkningstjänst, exempelvis Uber Pop, Gomore och Skjutsgruppen, vilket är missvisande.

Samåkning är till exempel när föräldrar skjutsar egna barn till skolan eller andra aktiviteter eller då en granne delar bil till gemensam arbetsplats och eventuellt delar på kostnaderna för drivmedel.

I princip friskriver sig företagen helt från allt ansvar för transporttjänsterna. Förarna har det fulla ansvaret för löner, skatter och försäkringar samt även eventuella skadeståndskrav från tredje man.

Betalning sker i vissa fall via kort som resenären har registrerat hos företaget. Kvitto erhålls på mejl direkt efter avslutad körning. Ingen moms är specificerad på kvittot. Inga transaktioner av något slag sker i bilen.

Varken företag eller någon annan part redovisar förarnas inkomster. Det är förarnas ansvar att följa de lagar och regler som gäller, bland annat skattelagstiftningen.

Enligt Svenska Taxiförbundet råder det ingen tvekan om att dessa verksamheter är olagliga. Dessutom snedvrids konkurrensen, vilket leder till att de seriösa taxiföretagen som vill göra rätt för sig får svårt att överleva.

Andra länder har markerat kraftfullt mot dessa företeelser, bland annat mot Uber Pop.

I september år 2014 fattade Tyskland ett beslut som innebär att företaget tvingas böta 250 000 euro, motsvarande 2,3 miljoner kronor, för varje resa som genomförs. I bland annat Frankrike och Holland har polisen genomfört räder mot Ubers kontor som en del i deras utredningar av dess verksamhet.

Polisen och övriga tillsynsmyndigheter måste nu agera på ett liknande sätt, i annat fall riskerar dessa verksamheter att svälla okontrollerat och bli omöjliga att göra någonting åt.

Svenska Taxiförbundet uppmanar därför regeringen att omgående använda de styrmedel som står till buds för att motverka utvecklingen av det vi anser vara svarttaxi.

Därtill förutsätter vi att inrikesminister Anders Ygeman skyndsamt ger polisen ett särskilt uppdrag att granska, kontrollera och motverka ovan beskrivna och liknande verksamheter.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Transporter

Mer i ämnet