Foto: Peter Jönsson, Johan Nilsson / TT
Debattinlägg

Polisförbundet: ”Svik inte landets poliser”

Publicerad
”Under valrörelsen tävlade alla partier om fler poliser. Lag och ordning var en av de viktigaste frågorna. Nu är det dags att infria polislöftena”, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Om debattören

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Polisens vikande resultat har varit en följetong under många år. Ovanpå det har nya problem tillkommit. Avhoppen från yrket har ökat och platser på polisutbildningen står tomma.

Att befolkningen växt samtidigt som antalet poliser minskat har medfört att polistätheten nu är den lägsta på drygt tio år. Terrorhotnivån, det ökade antalet skjutningar och ett växande antal områden som uppfattas som otrygga har inneburit särskilda utmaningar för Polisen.

Att öka tryggheten i samhället är en av de viktigaste frågorna för den kommande regeringen att ta tag i. I det instämmer även allmänheten. I en Sifo-undersökning i augusti svarade nio av tio (89 procent) att de anser att Polisen måste få mer resurser.

Även politikerna anser att det krävs satsningar på Polisen. Samtliga partier har lovat mer resurser till Polismyndigheten. Men trots att både allmänhet och politiker vill samma sak är det högst osäkert när de pengar som krävs kommer att finnas i myndighetens budget.

En uppskjuten budgetsatsning – och därmed också en ökad osäkerhet kring vilka resurser Polismyndigheten kommer ha att röra sig med framöver – vore allvarligt för Polisen och i förlängningen därmed också för samhället.

En utebliven, eller en för liten satsning, kommer att göra det svårare att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, vilket partierna är överens om behövs för att Polismyndigheten ska klara sitt uppdrag.

Vi kräver nu att politikerna tar sitt ansvar och ser till att Polisen tilldelas de resurstillskott som vi alla är överens om är absolut nödvändiga.

Det handlar inte bara om att ge medel för att kunna anställa fler utan också om att tillskjuta de pengar som krävs för att kunna uppvärdera polisyrket så att avhoppen bromsas, rutinerade poliser väljer att komma tillbaka och utbildningsplatserna fylls.

Polislöftena måste helt enkelt bli verklighet och politikerna måste se det som en av sina viktigaste uppgifter att se till att brottsligheten kan bekämpas effektivare.

Det handlar om människors trygghet men också om försvaret av vårt statsskick och vår demokrati.

Men vill man verkligen nå resultat krävs mer än att man enas här och nu. Det krävs också en långsiktighet i satsningarna och att Polisen ges förutsättningar som håller över tid. Vi önskar därför att nästa regering skapar förutsättningar för en långsiktig polispolitik som majoriteten i riksdagen ställer sig bakom.

Polispolitiken måste bättre än i dag utgå från analyser av såväl brotts- och befolkningsutveckling som säkerhetsläget i omvärlden. Utifrån det underlaget vill vi att politiker når en samsyn kring de framtida resursbehoven inom Polisen.

En blocköverskridande polisöverenskommelse skulle ge Polismyndigheten betydligt rimligare förutsättningar att planera långsiktigt för en effektivare verksamhet.

Och den skulle ge alla oss som bor i det här landet en försäkran om att oavsett vilket regering som sitter så kommer vi inte att hamna i samma situation som vi haft de senaste åren – det vill säga att alla vaknar upp först när Polisen tappat både i förhållande till befolkningsutvecklingen och till en förändrad brottslighet.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.