”Sofias änglar” Kanal 5 Foto: Erik Simander/TT
Debattinlägg

”TV-programmet Sofias Änglar sprider myter om vaccination”

”I programmet Sofias änglar berättas om en pojke som efter en poliovaccination får feber och sedan utvecklar panikångest, huvudvärk och tappar sitt språk. Man gör en direkt koppling mellan vaccinationen som pojken får och hans utvecklingsförsening. Polio-vaccinet är fortsatt en av de bästa investeringar man som förälder kan göra i sitt barns hälsa”, skriver Jonas F Ludvigsson.

Om debattören

Jonas F Ludvigsson
Barnläkare (Örebro US), professor (Karolinska Institutet)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I programmet Sofias änglar (17/9) berättas om en pojke som efter en poliovaccination får feber och sedan utvecklar panikångest, huvudvärk och tappar sitt språk.

I tv-programmet gör man en direkt koppling mellan vaccinationen som pojken får och hans utvecklingsförsening.

Pojken får sedan diagnosen PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections).

PANDAS är ett ovanligt tillstånd som fått uppmärksamhet de senaste tjugo åren och som precis som namnet anger kopplas till streptokock-infektion.

Delar av programmet är olyckligt eftersom miljoner barn har vaccinerats mot Polio och vaccination inte kunnat kopplas till PANDAS (en sökning av den medicinska databasen PubMed på ”Pandas AND (immunization or vaccination)” ger inga träffar.

Inte heller har studier visat något samband mellan poliovaccination och utvecklingsförsening**. Däremot kommer i stort sett alla barn med PANDAS eller utvecklingsförsening att ha vaccinerats tidigare eftersom Sverige har en vaccinationstäckning uppemot 100 procent bland barn.

Många utvecklingsförseningar visar sig vid något eller ett par års ålder. Det är precis samtidigt som barn också vaccineras, mot Polio och mot Mässling.

Det är därför lätt att som förälder söka orsaken till ett barns svårighet eller sjukdom i något som ”inträffat samtidigt”. Men problemet här är att vaccin måste ges tidigt i livet för att skydda mot svåra sjukdomar (som annars riskerar att drabba barnet före första vaccinationen). 

Gustafs muskler förtvinade. Han klarade inte av att andas fullt ut och tvingades ha respirator på natten för att inte kvävas. Gustaf gick i samma klass som min svärfar och var en av 3000 som förlamades.

Det var 50-tal och det var Sveriges sista stora polio-epidemin. Historisk forskning från Umeå, visar att över 50 000 människor i Sverige insjuknade i Polio under åren 1905-1962.

De flesta blev ”bara förlamade” men var tionde dog (6000 människor).

De polioskadade vårdades på institutioner och de svårast sjuka vårdades i ”järnlungor”, inbäddade i hårda rör som skötte deras andning. På 60-talet kom Poliovaccinet. Det har räddat livet och tillvaron för miljontals människor och det saknar svåra biverkningar.

Polio-vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin. Det innebär att det är helt dött. Vaccinet har varit så framgångsrikt att WHO 1988 antog en resolution med sikte att helt utrota polio.

Europa blev poliofritt 2002, och målsättning är att just detta år (2018) utrota polio på samma sätt som vi utrotat smittkoppor. I till exempel Indien insjuknade det sista barnet i polio 2011.

Hittills har vi lyckats utrota 2 av tre typer av poliovirus men en typ av vild virus finns kvar i tre länder: Afghanistan, Pakistan och Nigeria.

Ytterligare två länder har haft enstaka utbrott: Syrien och Kongo-Kinshasa. Men för att utrota polio och förhindra ytterligare barnförlamning måste alla barn vaccineras, även svenska barn.

Men har inte vaccinationer biverkningar? Jo, men de leder inte till påverkad utveckling!

Den vanligaste biverkan är ofarliga hudreaktioner vid insticksstället: rodnad, smärta, och svullnad.

Feber är också relativt vanligt då själva syftet med vaccinationen är att efterlikna en infektion för att skapa ett skydd mot ”faktisk infektion” och det händer att enstaka barn får feberkramp efter vaccination. Däremot finns idag inget som talar för att poliovaccinationer skulle påverka barns utveckling eller leda till PANDAS.

Polio-vaccinet är fortsatt en av de bästa investeringar man som förälder kan göra i sitt barns hälsa.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.