Foto: Martina Holmberg, Björn Larsson Rosvall/TT
Debattinlägg

”Rädda Östersjötorsken – flytta fiskepolitiken till miljödepartementet”

”Nu behöver Sverige en fiskeminister med ett nytt perspektiv som sätter Östersjöns miljö i främsta rummet. Ett råd till kommande regeringsbildare, vem det än blir: Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet ”, skriver Conrad Stralka

Om debattören

Conrad Stralka
Verksamhetschef, BalticSea2020

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Nuvarande/avgående landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har flera år förklarat att han är nöjd när EU.s fiskeministrar beslutat om högre kvoter för östersjötorsk än vad beståndet tål.

“Det gynnar vår fiskenäring” sa han 2017.

Ett råd till kommande regeringsbildare, vem det än blir: Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet.

Fiskepolitiken har den senaste mandatperioden letts av näringsdepartementet och landsbygdsministern. Att i dagsläget se på fiskepolitiken som en “näring” är missvisande och förlegat.

Det finns ca 800 yrkesfiskare i Sverige och landningsvärdet av deras fångster är ca en miljard kronor samtidigt som samhällets förvaltningskostnader uppgår till två tredjedelar av fångstvärdet.

Det finns givetvis viss service- och förädlingsindustri, men för fisket verkar det inte vara direkt kopplat till landets fiske, exempelvis importeras tre fjärdedelar av råvaran till den svenska fiskförädlingen.

Det finns många yrken och branscher med fler anställda och större omsättning som inte har en egen minister eller enhet på näringsdepartementet.

Östersjöns stora miljöproblem är kända för de flesta. Ett av problemen är ett torskbestånd i kris.

Östersjötorsken har en viktig roll i ekologin som den främsta rovfisken. Den är genetiskt unik och kan inte ersättas av torsk från andra hav.

När beståndet består av små och klena torskar, när det fiskats ner till en tiondel av vad det var för några decennier sedan, då borde fiskeministern bry sig mer om fisken än om fiskerinäringen.

Trots den uppenbara krisen för östersjötorsken slår EU Kommissionen knut på sig själv när Östersjöns torskfiske kommer på tal.

För 2019 föreslår kommissionen kvoter som vida överstiger de vetenskapliga råden samtidigt som den bortser från alla former av åtgärder för att värna det krisande beståndet – det senare är anmärkningsvärt då det avviker från intentionerna i de lagar och direktiv som omgärdar fiskeförvaltningen.

Nu behöver Sverige en fiskeminister med ett nytt perspektiv som sätter Östersjöns miljö i främsta rummet.

Vi har 67.000 namnunderskrifter för ett stopp för bottentrålning att lämna över till den tillträdande regeringen!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.