Debattinlägg

Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm: ”Lägg ned Folkbildningsrådet!”

”Det måste vara slut med att förbunden helt utan några krav kan hitta på vilka kurser som helst i vilken omfattning som helst och sedan automatiskt få bidrag. De som vill gå kurser i zombieattacker kan faktiskt betala hela kostnaden själva”, skriver Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm.

Om debattörerna

Rebecca Weidmo Uvell
Borgerlig opinionsbildare och författare
Johan Westerholm
Socialdemokratisk opinionsbildare, ansvarig utgivare för webbmagasinet ledarsidorna.se

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Man skulle kunna tro att det är förbehållet myndigheter att dela ut miljardbidrag av skattebetalarnas pengar.

Men så är det inte. Flera ekonomiska föreningar har fått detta stora ansvar av staten, utan krav på offentlighetsprincip eller andra kontrollsystem. En av dessa är Folkbildningsrådet.

Varje år delar föreningen Folkbildningsrådet ut minst 4 miljarder kronor i bidrag till studieförbund och folkhögskolor.

Men som en hybrid mellan myndighet och ekonomisk förening är de inte skyldiga att svara på några frågor och när man granskar dem gömmer de sig under den etikett som passar.

Vi har båda under flera år granskat just Folkbildningsrådets verksamhet, bland annat det osannolika hotellköpet som studieförbundet Ibn Rushd för 11 miljoner kronor fick göra.

Frågan vi båda ställt upprepade gånger till ansvariga politiker i Folkbildningsrådets styrelse utan att få svar är – ska skattebetalarnas pengar finansiera hotellköp?

Ännu märkligare är hur Folkbildningsrådet drivs, där merparten av kansliet kommer från de medlemsorganisationer som får hela sin försörjning därifrån.

Risken för olika sorters jäv är uppenbar. Och för att bli medlem måste ditt studieförbund eller folkhögskola först vara ”provmedlem” i 2 år för att ”lära dig kulturen”, innan du kan bli fullvärdig medlem. Som prospekt till ett MC-gäng, utan andra jämförelser.

I våra respektive granskningar är det uppenbart att Folkbildningsrådet brister i kontrollen av hur bidragen används.

Det är också tydligt att rådet inte ens har som ambition att bete sig om en myndighet. Vår förhoppning är att media börjar intressera sig för den här verksamheten och gör egna granskningar. Vi behöver vända på varje sten.

Folkbildning är alldeles för viktig för att slarvas bort. Men vi behöver också uppdatera synen på folkbildning. Verksamheten måste vara direkt kopplad till arbetsmarknadens behov.

Idag får förbunden helt själva avgöra vilka kurser de ger, staten betalar ut pengar till allt som önskas. Från kurser i hur man överlever en zombieattack och hur man söker en bostad i Malmö till dejting för HBTQ-personer.

Vi är båda fria opinionsbildare som skriver på egna plattformar utanför de stora mediehusen.

Vår samlade kunskap om Folkbildningsrådets tillkortakommanden är numera stor. Lägg ner Folkbildningsrådet och lägg ansvaret på myndigheten Skolverket istället. Folkbildning är för viktigt för att överlåtas till en ekonomisk förening utan insyn och erforderlig kontroll.

Samtidigt borde ett tillsynsråd bestående av arbetsmarknadens parter inrättas.Så att krav på att den verksamhet staten betalar står i direkt korrelation till behovet på arbetsmarknaden.

Det måste vara slut med att förbunden helt utan några krav kan hitta på vilka kurser som helst i vilken omfattning som helst och sedan automatiskt få bidrag. De som vill gå kurser i zombieattacker kan faktiskt betala hela kostnaden själva.

Folkbildningsrådet har idag överlevt sig själva och tappat kontakten med det samhällsuppdrag det har.

Det är dags att i grunden göra om strukturen och renodla uppdraget för att möta dagens och framtidens problem.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.