Sveavägen 68 och Rebecca Weidmo Uvell
Sveavägen 68. Till höger Rebecca Weidmo Uvell. Foto: TT / privat / SVT
Debattinlägg

”Vita – inte önskvärda här!”

SSU ·

”Det stora problemet med föreläsningen är inte att Rashid Musa håller i den. Nej, det anmärkningsvärda är att arrangemanget uteslutande är för rasifierade, det vill säga folk som ser utländska ut”, skrev Rebecca Weidmo Uvell på SVT Opinion i september 2016.

Om debattören

Rebecca Weidmo Uvell
Borgerlig opinionsbildare och författare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jag vill börja med en fråga till statsminister Stefan Löfven (S):

Är detta det Sverige vi ska ha?

Ett Sverige där ditt eget ungdomsförbund exkluderar folk baserat pigmentet på deras hud? Och där öppet rasistiska arrangemang inte bara ordnas av delar av ditt eget parti utan dessutom sanktioneras öppet genom att de hålls på ert partihögkvarter?

För så här ligger det till:

Regeringspartiet Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU Stockholm ordnar den 19 september en föreläsning med Rashid Musa, kontroversiell ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Hans organisation har vid upprepade tillfällen bjudit in hatpredikanter samtidigt som de får många miljoner i skattebidrag per år.

Exempelvis har de bjudit in Kamal Al-Mekki, som vill införa sharialagar i väst, inklusive halshuggningar, och försvarar slaveri.

Men det stora problemet med föreläsningen är inte att Rashid Musa håller i den, eller att SSU Stockholm kallar honom ”terrorexpert” när rätt titel är muslimsk opinionsbildare.

Nej, det anmärkningsvärda är att arrangemanget uteslutande är för rasifierade, det vill säga folk som ser utländska ut.

De har efter kritik ändrat det till ”eventet arrangeras av SSU Stockholms separatistiska nätverk för rasifierade och är endast till för medlemmar och potentiella medlemmar i nätverket”.

Som om detta gör någon skillnad.

Det betyder likväl att vita inte släpps in.

Läser man på SSU:s hemsida om nätverket står det ”för de som identifierar sig som vita finns det många andra sätt att engagera sig”. Vita får alltså inte vara med.

Det än mer pikanta i detta är att SSU håller föreläsningen på Sveavägen 68 i hörsalen, det vill säga i regeringspartiets eget partihögkvarter. Att diskriminera folk på grund av hudfärg sanktioneras alltså av Socialdemokraterna.

Kommer SSU ha en dörrvakt där som tittar på vilken hudfärg folk har och väljer vem som inte släpps in?

Tyvärr är sådana här arrangemang inget nytt. SSU Stockholm höll ”vita icke välkomna-arrangemang” redan 2015, även då på Sveavägen 68.

Det här är inget annat är rasism.

Dessutom är det med stor sannolikhet olagligt. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kapitel 1 §5 står det under punkt 3: I denna lag avses etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Och i kapitel 2, §12: Diskriminering är förbjuden för den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Det SSU Stockholm gjort här är att sätta upp en skylt på dörren där det står ”Vita ej välkomna”. Jag är ganska säker på att om ett annat ungdomsförbund satt upp skylten ”Svarta ej välkomna” hade en anmälan till DO kommit med vändande post. Med rätta.

En annan sak jag undrar är om diskriminering av folk på grund av hudfärg går i linje med de villkor Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer för att bevilja det organisationsbidrag på flera miljoner som SSU årligen mottar.

Återigen statsminister Stefan Löfven:

Är detta det Sverige vi ska ha?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.