Universitetslektorn Fredrik Kopsch tycker att regeringen fokuserar på fel saker när det kommer till problemen på dagens hyresmarknad. Foto: Privat/TT
Debattinlägg

”Regeringen fokuserar på fel saker kring hyresmarknadens problem”

”Fokus behöver flyttas från nyproduktionshyrorna och istället riktas mot hela marknaden. Politiker bör, istället för att ägna sig åt att förstöra hyresmarknadens funktionssätt genom ingrepp i hyressättningen, inrikta sin verksamhet mot sådant som kan göra faktisk nytta”, skriver debattören.

Om debattören

Fredrik Kopsch
Universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds Universitet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Regeringen med samarbetspartier fokuserar på fel saker när det kommer till de stora problemen på dagens hyresmarknad. För några dagar sedan skärptes exempelvis straffen för försäljning av hyreskontrakt. Dessutom ska den som köper nu även kunna sättas i fängelse.

Den grundläggande orsaken, att hyrorna inte tillåts spegla lägenheternas faktiska värde, vilket skapar ett utrymme för en svart marknad, görs inget åt.

Detta grundläggande problem skapar också en mängd andra icke-önskvärda effekter, som bostadsbrist, långa köer, överrenoveringar och ombildningar. När politikerna äntligen bestämmer sig för att avreglera, väljer man den del av marknaden, nyproduktionen, där problemen är som minst.

Under lång tid säkerställdes bostadsproduktionen, på grund av reglerade hyror, med kraftiga statliga subventioner. Sedan detta visat sig omöjligt att upprätthålla utan att riskera statsfinanserna har fokus istället riktats mot regelförenklingar, exempelvis kopplat till hyressättningen i nyproduktion.

De senaste 15 åren har man från politiskt håll försökt lösa hyresregleringens hämmande effekter i nyproduktionen genom mindre strikta ingrepp i hyrorna. Från 2006, genom så kallade presumtionshyror, tillåts hyrorna under en begränsad period vara högre så att de kan täcka kostnaderna.

Det senaste förslaget, att införa fri hyressättning i nyproduktionen är ytterligare ett steg i samma riktning. 

Att förändra förutsättningarna för hyressättningen i bostäder som inte finns är naturligtvis politiskt tacksamt. Det finns ju inga hyresgäster (läs väljare) som kan uppröras.

Om målet är att skapa en bättre fungerande hyresmarknad är det dock förhållandevis verkningslöst, åtminstone på kort och medellång sikt. Först om ett antal decennier kan vi förvänta oss att reformer som fri hyressättning i nyproduktionen får någon reell effekt. 

De problem som skapas av för låga hyror finns nämligen inte i nyproduktionen.

Orsaken är att hyrorna redan ligger nära sin marknadsmässiga nivå. Problem är däremot stora i det äldre beståndet. Det äldre beståndet utgör dessutom nästan hela hyresmarknaden.

Alla försök att skapa en fungerande bostadshyresmarknad måste därför börja där. Exempelvis skulle fri hyressättning i alla nya kontrakt vara en reform som snabbt skulle få vår dysfunktionella hyresmarknad på fötter.

Köerna skulle försvinna, svarthandel upphöra och vi skulle se ett slut på överrenoveringar samtidigt som hyresmarknaden skulle ges en chans att återhämta sig efter decennier av ombildningar.  

Fokus behöver flyttas från nyproduktionshyrorna och istället riktas mot hela marknaden. Politiker bör, istället för att ägna sig åt att förstöra hyresmarknadens funktionssätt genom ingrepp i hyressättningen, inrikta sin verksamhet mot sådant som kan göra faktisk nytta.

Omfördelning från de som har till de som inte har är ett sådant exempel. På alla marknader kommer det att finnas hushåll med för liten förmåga att efterfråga.

Om vi vill att alla ska ha en skälig boendestandard bör vi fokusera samhällets resurser på att se till att de som inte klarar att efterfråga en acceptabel bostad för egen maskin får den hjälp de behöver.

Att reglera hyrorna för hushåll med relativt höga inkomster, eller subventionera höga nyproduktionshyror att bli något lägre, blir då tydligt en dålig politik.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.